Havmølleprojektet Lillebælt Syd skal i offentlig høring

Energistyrelsen har igangsat en offentlig høring af projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark, som løber frem til 26. april.

Publisert

Danmark kom et skridt tættere på ny havvindmøllepark, da Energistyrelsen i begyndelsen af februar godkendte forundersøgelsesrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Med godkendelsen vurderede Energistyrelsen nemlig, at forundersøgelsesrapporten - den såkaldte miljøkonsekvensrapport - opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Derfor er projektet gået et skridt videre, efter at Energistyrelsen har sendt projektet i offentlig høring, og borgere, organisationer, myndigheder og andre har nu mulighed for i perioden 1. marts 2024 – 26. april 2024 at komme med bemærkninger til materialet til Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til Lillebælt Syd Vindmølleparks etableringstilladelse, når den offentlige høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den godkendte miljøkonsekvensrapporten er gennemført.

Høringssvar:

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til:

Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Lillebælt Syd Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-351.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 26. april 2024.

Powered by Labrador CMS