Bredt forlig:

Danmark forbyder udledning af scrubbervand fra skibe til havmiljøet

Danmark er det land i verden, hvor der udledes den sjettestørste mængde scrubbervand,

Udledningen af scrubbervand fra skibe ud til 12 sømil fra de danske kyster bliver fra 1. juli 2025 forbudt ved lov. Det er indholdet af en ny politisk aftale, som regeringen har indgået med et bredt udsnit af Folketingets partier.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. juli 2025 bliver udledningen af scrubbervand i danske farvande forbudt ved lov. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse, efter regeringen har indgået en aftale med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Radikale Venstre og Alternativet.

Sådan påvirker scrubbervand havmiljøet.

Skibe kan i dag bruge åbne scrubbere for at rense den tunge bunkerolie, som de sejler på, for svovl ved at vaske røgen for herefter at udlede scrubbervandet direkte til havet. Det har dog medvirket til, at der er for høje niveauer af en række tungmetaller og tjærestoffer som bly, cadmium, anthracen og benz(a)pyren i havmiljøet.

Scrubbervand er en betydelig kilde til miljøfarlige stoffer i havmiljøet, og med aftalen er det hensigten, at udledningen af nikkel til havmiljøet vil kunne sænkes med op til 20 procent og udledningen af anthracen med 7 procent.

"Denne aftale er endnu et vigtigt skridt på vejen mod et bedre havmiljø. Scrubbervand udleder en række problematiske stoffer, som ophober sig på vores havbund og optages i havets fødekæder og ender i de fisk, vi spiser. Udledningen af miljøfarlige stoffer kommer fra mange forskellige kilder, men netop scrubbervand er en kilde, som vi har meget viden og data om, og derfor er jeg glad for, at vi nu sætter en stopper for forureningen med scrubbervand i det danske territorialfarvand," lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke.

Havområdet ud til 12 sømil (22 kilometer) svarer til det havområde, der efter havretskonventionen kan reguleres nationalt. Havområdet uden for de 22 kilometer reguleres efter internationale regler.

Aftalepartierne er derfor også enige om, at Danmark skal arbejde for et lignende forbud i Østersøen og Nordsøen gennem de regionale havkonventioner HELCOM og OSPAR med henblik på regulering i regi af FN's Søfartsorganisation (IMO).

Med aftalen skal skibe fremover omstille til brug af enten lavsvovlsbrændstof eller lukkede scrubbere med nul udledning. Det betyder, at restproduktet fra den lukkede scrubber skal afleveres i havnenes modtagefaciliteter.

Forbuddet mod udledningen af scrubbervand vil træde i kraft med en lovændring, som bliver fremsat i det kommende folketingsår. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2025 for skibe med åbne scrubbere. For skibe med lukkede scrubbere træder forbuddet i kraft den 1. juli 2029.

Powered by Labrador CMS