Danske Rederier anerkender forbud og opfordrer til håndhævelse

Danske Rederier anerkender, at et bredt politisk flertal har indgået aftale om at forbyde udledning af scrubbervand i dansk farvand. Foreningen opfordrer dog til en grundig håndhævelse af forbuddet.

Publisert

Der er ikke just jubel på kontoret hos Danske Rederier efter Miljøministeriet torsdag offentliggjorde nyheden om, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der fra 1. juli 2025 vil forbyde udledning af scrubbervand.

Sådan virker en scrubber.

Men selvom der ikke er maritim opbakning til forbuddet, som betyder, at det ikke længere skal være tilladt for skibe, der sejler gennem dansk farvand, at udlede rensevandet fra de røg-rensningsanlæg, der renser skibenes udstødningsgas for svovl, de såkaldte scrubbere, så anerkender Danske Rederier alligevel aftalen. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

"Jeg er glad for, at politikerne har valgt at lytte til vores ønske om at indføre en fornuftig indfasningstid, så de rederier, der har investeret mange penge i at leve op til reglerne og reducere deres udledning af svovl ved hjælp af en scrubber, får tid til at omstille sig på en ny virkelighed," lyder det fra direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier, Nina Porst.

Robust håndhævelse skal sikre lige konkurrence

Scrubbere blev udbredte efter strammere sovlregler blev indført i Nordsøen og Østersøen i 2015 og særligt efter globale svovlregler trådte i kraft i 2020. Rederierne kunne dengang vælge at leve op til de nye regler ved enten at rense røgen for svovl med en scrubber eller skifte til brændstof med lavere svovlindhold.

Det nye forbud mod skibes udledning af scrubbervand vil i første omgang gælde i det danske søterritorium - 12 sømil (cirka. 22 kilometer) ud fra kysten, men aftalen i Folketinget slår dog fast, at Danmark skal arbejde for et lignende forbud i Østersøen og Nordsøen gennem de regionale hav­kon­ven­tio­ner HELCOM og OSPAR med henblik på regulering i IMO-regi.

"Vi vil selvfølgelig leve op til de nye regler, og derfor er det også vigtigt for os, at der med forbuddet kommer en plan, der vil sikre en robust håndhævelse. Hvis det ikke er tilfældet, kan det ende med at stille nogle danske rederier dårligere i forhold til deres udenlandske konkurrenter," lyder det fra Nina Porst.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2025 for skibe med scrubbere i åben operation, hvor vaskevandet ledes ud i havet. For skibe med scrubbere i lukket operation træder forbuddet mod udledning af vand i kraft den 1. juli 2029.

Powered by Labrador CMS