Danske Maritime: Forbud er misforstået grøn politik

Jenny Braat.

Et forbud mod udledning af vand fra scrubbere er misforstået grøn politik. Sådan lyder budskabet fra Danske Maritime, efter et bredt udsnit af Folketingets partier har indgået en aftale, der forbyder udledning af vand fra både åbne og lukkede scrubbere.

Fra 1. juli 2025 bliver udledningen af scrubbervand i danske farvande forbudt ved lov. Det står klart, efter regeringen torsdag indgik en aftale med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Radikale Venstre og Alternativet, men hos Danske Maritime beklager man den politiske beslutning. Det oplyser brancheorganisationen i en pressemeddelelse.

Fremfor at forbyde udledning burde man politisk have sænket grænseværdierne, og selvom organisationen har arbejdet hårdt på at få budskabet igennem på Christiansborg, så har det dog ikke vundet genklang.

Årsagen til Danske Maritimes indsigelser, som både miljøministeren og en række ordførere har modtaget, er de klima- og miljømæssige risici, som et forbud kan afføde.

Fravælges rensning af røggasser med scrubber til fordel for lavsvolvholdige brændstoffer, som et rederi kan vælge som alternativ, afstedkommer dette nemlig et luftforureningsproblem med andre partikler, og samtidig er scrubbere nødvendige for at kunne indfange CO2 fra skibe. Fra en lukket scrubber er udledningen af vandmængder samtidig 100 gange mindre end ved åbne scrubbere. Vandet renses, før det udledes og ville kunne renses endnu mere. Men et forbud bidrager til at spænde ben for en velfungerende miljøvenlig teknologi, som nu måske fravælges, lyder det fra organisationen.

Lad branchen finde løsningerne

Sådan virker en scrubber.

Grundlæggende bakker Danske Maritime ikke op om lovforslaget, fordi det anfægter en konkret og velfungerende teknologi. Danske Maritimes anbefaling har derfor været, at man fra lovgivers side i stedet for fastlægger endnu lavere grænseværdier, og dernæst lader den maritime branche finde løsningerne til at leve op til disse krav. Det er normalt sådan, at nye teknologier får dagens lys at se, og det var da også tilfældet med scrubbere.

Danske Maritime finder det derfor kritisabelt at udpege en konkret teknologi som problematisk, når dette grundlæggende handler om, hvilke udledninger vi vil acceptere i Danmark. Branchen kan nemlig sagtens leve op til endnu lavere grænseværdier, lyder det fra organisationen som mener, at scrubbere er den helt rette teknologi til at løse opgaven.

Demotiverende og konkurrenceforvridende

Samtidig peger Danske Maritime på, at der er et udviklingsmæssigt perspektiv i pludselig at lave et indgreb mod udledninger fra en internationalt godkendt, anerkendt og udbredt teknologi. Danske udstyrsproducenter har nemlig foretaget store investeringer i udviklingen af scrubbere, som svar på et politisk ønske om lavere udledninger af svovl – og i øvrigt i samarbejde med de danske miljømyndigheder. Når der så efterfølgende sker en politisk u-vending, kan det medføre, at danske miljøteknologiske virksomheder mister lysten til forskning, udvikling og innovation her i landet.

"Den maritime industri er blandt verdens dygtigste til at udvikle nye, grønne teknologier, hvilket også er tilfældet med scrubbere, som har reduceret livsfarlig luftforurening dramatisk. Vi betragter dagens (torsdagens, red.) forbud mod al udledning fra scrubbere som misforstået grøn politik. Man risikerer at flytte forurening fra vand til luft, og man har ikke villet forholde sig til de andre klima- og miljømæssige muligheder og gevinster, som en scrubber giver. Så vi føler, at vi har talt for døve øren, hvilket dels er en skuffelse, og dels kan give bagslag for vores natur og den globale opvarmning," lyder det fra administrerende direktør for Danske Maritime, Jenny Braat.

Samtidig peger organisationen på spørgsmålet om håndhævelse af det kommende forbud, som er helt uafklaret. Da den gennemsejlende, internationale trafik ikke må bremses og kontrolleres, rammer et forbud alene danske rederier samt øvrige, som anløber en dansk havn – under forudsætning af, at der sker en reel kontrol. Hvordan denne kontrol skal udmøntes, står dog hen i det uvisse.

Powered by Labrador CMS