Den Maritime Stafet:

ShippingLab sparker i øjeblikket åbne døre ind

Magnus Gary. Foto: ShippinLab
Magnus Gary.

Aldersfordelingen i Det Blå Danmark er en trekant, der står på hovedet, hvor toppen bliver bredere og hvor bunden bliver mere og mere spids.

Publisert Sist oppdatertDe seneste 12 år er Det Blå Danmark gennemsnitligt blevet ældre, fordi der ikke kommer nok yngre medarbejdere ind i branchen. Det medfører mindre tilgang af ny viden, højere gennemsnitlige omkostninger og mangel på hænder og hoveder, der skal sikre Det Blå Danmark fremover.

Om Den Maritime Stafet:

I hver udgave af magasinet MaritimeDirect giver vi ordet til en gæsteskribent, som får lov til at sætte fokus på noget, som rører dem og den maritime branche. 

Indlægget er et udtryk for skribentens personlige holdning.

Magnus Gary modtog Den Maritime Stafet fra leder af Maritime DTU, Mette Sanne Hansen.

Ifølge Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark, der udgives af Søfartsstyrelsen, var der i 2009 79.961 mennesker beskæftiget i Det Blå Danmark. I 2021, hvor seneste tal er fra, er tallet 62.736 – altså en nedgang på 17.225.

I 2009 var 19% (14.785) under 30 år, mens 25% (20.051) var mellem 30 og 39 år, 29% (22.771) var mellem 40 og 49, 20% (16.226) var mellem 50 og 59, mens 8% (6.131) var over 60 år.

I 2021 var 10.261 (16%) under 30 år, mens 12.619 (20%) var mellem 30 og 39 år, 14.797 (24%) var mellem 40 og 49 år, 16.965 (27%) var mellem 50 og 59 år og 8.094 (13%) var over 60 år.

Når beskæftigelsen falder med godt 17.000, kan det næppe overraske, at der vil være flest fra de yngste grupper, der forlader Det Blå Danmark. Men mangel på overraskelse bør ikke skygge for forståelse for problemets størrelse. På de 12 år, der er gået fra 2009 til 2021, er arbejdsstyrken i Det Blå Danmark blevet 12 år ældre. Således var den største gruppe i 2009 de 30 til 39 årige (29%), mens det i 2021 var de 40 til 49 årige (27%).

Ovenstående betyder, at Det Blå Danmark er en industri, hvor folk bliver hængende (hvilket er godt), men hvor der ikke kommer nye ind. Det er selvsagt uholdbart, da Det Blå Danmark ikke kan vedblive med at være konkurrencedygtig på teknologi uden tilgang af den nyeste viden.

Handling er derfor påkrævet, og nogen bør gøre noget. Men hvem og hvordan? En af udfordringerne er, at Det Blå Danmark dækker over mange forskellige uddannelsesbaggrunde, og derfor er det svært at gå sammen om en fælles indsats. Som nævnt i de tidligere stafetter, så gør Danske Maritime noget gennem maritimefuture.dk, Danske Rederier gør noget gennem World Careers, Maritime DTU forsøger at hjælpe ved at sikre maritimt fokus i kurser på DTU og den maritime studenterforening på DTU, Nul-Kryds, gør en stor indsats for at samle maritime studerende.

Men fælles indsats er vejen frem. Der er også et godt og konstruktivt samarbejde mellem ovennævnte organisationer og ShippingLab.

ShippingLab er Det Blå Danmarks platform for forskning, udvikling og innovation og anvender blandt andet aktiviteterne i ShippingLab til at tiltrække studerende fra de tekniske uddannelser til Det Blå Danmark. Det gør vi takket være velvillig støtte fra NORDEN, der sikrer, at vi har ressourcer til at fokusere på dette arbejde og kan skabe aktiviteter, der binder Det Blå Danmark sammen med studerende uden at virksomhederne behøver stå med det praktiske arbejde i forbindelse med aktiviteterne.

I øjeblikket er ShippingLab sammen med Maritime DTU ude og tale med maritime virksomheder om, hvordan vi kan hjælpe dem og sammen gøre en indsats for, at Det Blå Danmark også i fremtiden vil have en tilstrømning af tekniske kompetencer fra universiteter og maskinmesterskoler.

Disse møder svarer til at sparke en åben dør ind. Alle har en interesse i at deltage i vores planlagte aktiviteter, om det så er hjælp med at tiltrække studerende til almindelige studiejob, formidle studieprojekter og praktikpladser, eller om det er deltagelse i studiejob-rotation, hvor vi kobler to-tre virksomheder sammen om at ansætte studentermedhjælpere, der indgår i en fast rotation mellem virksomhederne, der således kan se flere profiler an og samtidig hjælpe med at tiltrække flere studerende til industrien via en attraktiv ordning

Det, som ShippingLab kan hjælpe med, er ikke unikt, men i en industri, der omfatter behov for vidt forskellige kompetencer er det nødvendigt med et centralt punkt, hvor såvel virksomheder som studerende kan finde hinanden og som kan fungere som sammenkoblingspunkt for såvel studerende som virksomheder.

Ud over tiltrækning af unge til Det Blå Danmark findes der også muligheder for bedre at udnytte de ressourcer, der allerede findes på danske universiteter. Jeg giver giver hermed stafetten videre til Thomas Roslyng Olesen, Head of Maritime Research Alliance.

Powered by Labrador CMS