Udvidelse af Aarhus Havn er sat på pause

Havnen i Aarhus er Danmarks største containerhavn.

Partierne bag den politiske aftale om udvidelse af Aarhus Havn i Aarhus Byråd har besluttet at sætte planerne om havneudvidelsen på pause i en årrække.

Det kom som et chok, da Planklagenævnet i slutningen af maj ophævede Aarhus Kommunes lokalplan og kommuneplantillæg, fordi planerne og den tilhørende miljørapport led af 'væsentlige retlige mangler'.

Forligspartierne, der står bag den politiske aftale om udvidelse af den østjyske havn, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF, var dog hurtige til at erklære deres fortsatte opbakning til projektet, men onsdag oplyser partierne dog, at de har besluttet at sætte planerne om havneudvidelsen på pause i 'en årrække'. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet hensynet til at kunne realisere rensnings- og ressourceanlægget Aarhus ReWater, der har været planlagt sideløbende med havneudvidelsen - og som er afgørende for at sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus og dermed skåne vandmiljøet i søer, åer, vandløb og i Aarhusbugten.

Desuden konstaterer aftalepartierne, at det fremadrettet er vanskeligt at se en vej for en havneudvidelse, medmindre staten går ind i processen i form af en anlægslov. Havneudvidelsen har nemlig en tidshorisont på 30 år, mens en kommune med Planklagenævnets afgørelse alene kan lokalplanlægge for 12 år.

Fuldt fokus på ReWater

Efter Planklagenævnets afgørelse, der altså forkastede lokalplanen for havneudvidelsen og blotlagde en række procedurefejl, er tidsplanen for havnesagen dermed fortsat uafklaret. Der er derfor brug for tid til at genopbygge tilliden, hvorfor de fire partier ønsker at holde fuldt fokus på at gøre ReWater til virkelighed, lyder det.

"ReWater er afgørende for et renere vandmiljø, det fjerner lugtgener og det bringer mængden, af kvælstof, fosfor og CO2-udledninger markant ned. Anlægget er et helt centralt element i den grønne omstilling i Aarhus og i at nå vores klimamål, og vi ønsker derfor projektet realiseret uafhængigt af havneudvidelsen. Med placeringen ved Tangkrogen har det været oplagt at planlægge de to processer sammen, men med den usikkerhed om tidsplanen for havneudvidelsen, som er kommet til seneste uger, finder vi det hensigtsmæssigt at sikre fremdriften i ReWater-projektet ved at koncentrere kræfterne på det," lyder det i meddelelsen fra de fire aftalepartier.

Nyt byråd skal genoptage processen

Hvis processen med at øge kapaciteten på Aarhus Havn skal genoptages er det med udsættelsen dermed lagt op til, at et nyt byråd skal tage beslutningen, men hvis det kommer til at ske, så er både Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF klar på at invitere øvrige partier ind i forligskredsen.

"Hvis et nyt byråd ønsker det, kan vi genstarte processen, men vi skal også sikre den rette organisering i Teknik og Miljø til at løfte komplekse myndighedsopgaver. Det får vi tid til nu. Vi har besluttet en ekstern undersøgelse af det forløb, som førte frem til Planklagenævnets afgørelse, og den afventer vi resultatet af," lyder det fra de fire forligspartier, som dog erkender, at beslutningen om at sætte havneudvidelsen på pause har betydning for Aarhus Havns konkurrenceevne og styrkeforholdet til andre havne i Danmark og udlandet.

Omdannelsen af Aarhus Havn fra kommunal selvstyrehavn til kommunalt ejet aktieselskab er ligeledes blevet udsat, mens forligspartierne dog er enige om at fortsætte arbejdet med etableringen af en ny dry port-løsning for Aarhus Havn.

Powered by Labrador CMS