Forundersøgelser til ny dansk havvindmøllepark er godkendt

Energistyrelsen har godkendt forundersøgelser for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Godkendelsen giver mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Danmark er kommet et stort skridt nærmere endnu en havvindmøllepart. Den 15. marts valgte Energistyrelsen nemlig at blåstemple godkendelsen til forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at der kan opstilles en havvindmøllepark i området ved Jammerland Bugt.

Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark omfatter etablering af mellem 16 og 21 vindmøller på samlet 240 MW i Jammerland Bugt inden for et område på cirka 31 kvadratkilometer, der ligger 6-8 kilometer fra kysten. Det samlede projektområde for den marine del udgør cirka 34,5 kvadratkilometer og omfatter også en kabelkorridor for ilandføring af elkabler på cirka 3,5 kvadratkilometer.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikler og bygherre Jammerland Bay Nearshore A/S, som repræsenteres af European Energy, ret til at opføre havvindmølleparken, men godkendelsen giver bygherren mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Produktionen fra vindmøllerne forventes at kunne dække elforbruget i 240.000 danske husstande.

Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.

Powered by Labrador CMS