Her er anbefalingerne fra det Maritime Partnerskab

Fra venstre: Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), adm. direktør i Danske Rederier og formand for det Maritime Partnerskab Anne H. Steffensen, erhvervsminister Morten Bødskov (S) samt uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Der er behov for en langsigtet plan for anskaffelser af skibe til Forsvaret. Sådan lyder en af de centrale anbefalinger til forsvarsministeren, som tirsdag har modtaget anbefalingerne fra det Nationale Partnerskab for det maritime område.

Publisert Sist oppdatert

Den danske skibsbygningskapacitet skal styrkes med store investeringer, Forsvaret skal binde sig til en langsigtet plan for anskaffelser af skibe, og så skal der planlægges efter et 'systematisk videresalg' af brugte krigsskibe. Det er de tre centrale anbefalinger, som det Nationale Partnerskab for det maritime område tirsdag har præsenteret for forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V). Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Det Nationale Partnerskab har på baggrund af en kortlægning af en række relevante temaområder foretaget analyser af prioriterede områder, der vurderes at være særligt kritiske for udbygningen og opretholdelsen af en dansk skibsbygningskapacitet til gavn for Forsvaret.

Danmark står allerede stærkt på det maritime område, når det kommer til blandt andet design, vedligehold og civilt udstyr, men det vil være i den nationale interesse, hvis vi også styrker forsyningssikkerheden på området.

"I krise- eller konfliktsituationer skal Danmark i højere grad have evnen til selv at tilvejebringe og vedligeholde Forsvarets kapaciteter, da afhængighederne til udenlandske producenter og leverandører kan skabe udfordringer med forsyningssikkerheden. En større national understøttelse af Forsvarets operative behov på det maritime område er derfor en vigtig forudsætning for at kunne varetage danske sikkerhedsinteresser på sigt," lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Langsigtede planer og systematisk videresalg

En af de centrale anbefalinger er, at der er behov for en langsigtet plan for anskaffelser af skibe til Forsvaret. En langsigtet flådeplan giver nemlig industrien den nødvendige investeringshorisont og giver samtidig Søværnet mulighed for at planlægge opbygningen af besætninger.

Partnerskabet anbefaler desuden, at der planlægges efter systematisk videresalg af brugte krigsskibe. Det vil kunne reducere den periode, hvor skibene bliver mere vedligeholdelsestunge samt sikre en naturlig fornyelse og integration af nyeste teknologi i flåden.

Partnerskabets kortlægning viser endvidere, at en styrkelse af Danmarks nationale skibsbygningskapacitet er en forudsætning, hvis industrien i tilstrækkelig grad skal kunne imødekomme Forsvarets behov for skibsanskaffelser i fremtiden.

"Danmark skal også fremadrettet kunne håndhæve sin suverænitet i og uden for rigsfællesskabet – også til søs. Derfor har vi brug for krigsskibe. Hvis vi skal bygge dem i Danmark, kræver det, at vi har den nødvendige kapacitet, de rette rammevilkår og relevante kompetencer. Vi har i denne rapport givet vores anbefalinger til, hvad der skal til, og jeg håber, at rapporten vil være et nyttigt bidrag til de politiske drøftelser om fremtidens danske krigsskibe," siger formand for det Maritime Partnerskab og administrerende direktør for Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Med anbefalingerne overbragt til forsvarsministeren ligger fremtiden for skibsbyggeriet nu på politikernes bord på Christiansborg.

"Dansk og europæisk sikkerhed er under pres. Ruslands invasion af Ukraine og det generelt øgede internationale konfliktniveau fordrer, at Danmark har et stærkt og uafhængigt forsvar og en industri, der kan understøtte Forsvaret. Partnerskabet har nu afsluttet dets arbejde, og jeg vil tage anbefalingerne videre med i mine drøftelser med regeringen og forligskredsen," lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Powered by Labrador CMS