Nye rørledninger energieffektiviserer terminal ved Nordjyllandsværket

Nordjyllandsværket. Foto: Port of Aalborg
Nordjyllandsværket.

Siden overtagelsen af kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket har Port of Aalborg forestået en omfattende modernisering og effektivisering af de eksisterende faciliteter.

Publisert

Da Port of Aalborg i 2016 overtog driften af kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, var det samtidig startskuddet til en markant renovering af områdets faciliteter. Efter flere tests og sikring af driften står store dele af renoveringen nu færdig. Blandt andet to nye rørledninger til olietankanlægget og dets fire 55.000 kubikmeter store tanke, der før overtagelsen havde stået inaktive i 15 år.

Port of Aalborg udlejer i dag tankene til opbevaring af skibsbrændstof, der skal opbevares ved en stabil temperatur for ikke at stivne. Af den grund har det været vigtigt at etablere en stabil energiforsyning, der samtidig kan understøtte den grønne transformation af terminalen.

“Tidligere har tankene været opvarmet af damp fra Nordjyllandsværkets blok 3, men nu er varmetilførslen koblet på fjernvarmenettet. Så vi er altså gået fra damp produceret på kul til fjernvarme, som for en stor dels vedkommende er spildvarme. Det har resulteret i en mere stabil varmeforsyning, der tilmed er mere energieffektiv,” fortæller Brian Dalby Rasmussen fra Port of Aalborg.

Oprindeligt havde olieterminalen kun en enkelt rørledning. I dag er den skiftet ud med to nye, 600 meter lange rørledninger, der forbinder tankanlægget til den nærliggende kaj. Ved at have to moderne rørledninger er det blevet nemmere at håndtere forskelligartede produkter, mens udnyttelse af rørenes kapacitet er forøget.

“Olien til skibsbrændstof kommer i forskellige kvaliteter, som helst ikke skal blandes sammen. Men ved at have to rørledninger kan vi nemmere håndtere forskelligartede produkter samtidig. Derudover er rengøringen gjort nemmere, modsat den gamle rørledning som var langt mere besværlig at tømme for olie. I dag foregår rengøringen ved at sende en såkaldt rensegris igennem røret. Rensegrisen, som enheden kaldes, sendes igennem røret ved hjælp af trykluft, hvorved det kan tømmes helt,” siger Brian Dalby Rasmussen.

I forbindelse med anlæggelsen af de nye rørledninger og den generelle fremtidssikring af olieterminalen arbejder Port of Aalborg på, at tankanlægget i fremtiden kan anvendes til andet end fossilt brændstof.

“Vi vil jo generelt gerne være med til at understøtte de mange initiativer, der er i gang i Nordjylland inden for blandt andet PtX-teknologi. Men vi har også øje for, hvordan de fire tanke kan anvendes til opbevaring af mere klimavenlige, alternative brændstoffer i form af eksempelvis biobaserede olieprodukter. Med udfasning af kul frem mod 2028 er der allerede taget de første skridt i den grønne omstilling af Nordjyllandsværket, men arbejdet slutter selvfølgelig ikke her,” lyder det slutteligt fra Brian Dalby Rasmussen.

Udover terminalen ved Nordjyllandsværket driver Port of Aalborg også olieterminalen på den sydlige side af fjorden ved Rørdalsvej.

Powered by Labrador CMS