Træstammer og kampesten er en del af erhvervsudviklingen på Aalborgs østhavn

Foto: Port of Aalborg

Port of Aalborgs nye udstykning Ankeret tilbyder ikke alene gunstige forhold for virksomheder, men også for smådyr, insekter og mikroorganismer. For at fremme biodiversiteten i området har Port of Aalborg nemlig anlagt et lille habitat af store træstammer og kampesten på udstykningen.

Publisert

Med biodiversitet for øje har Port of Aalborg nemlig i samarbejde med entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed Forstas bygget et habitat bestående af store træstammer og kampesten på området, hvilket skal skabe gode forhold for smådyr, insekter og mikroorganismer.

“Træstammer tilbyder gunstige leveforhold for insekter, svampe og andre organismer, mens der omkring de store sten dannes mikroklima, der holder på varmen og på den måde tiltrækker smådyr og firben,” fortæller afdelingsleder hos Forstas, Morten Bach Madsen, der tilføjer, at flere af de anlagte træstammer og sten er placeret omkring et regnvandsbassin for at styrke biodiversiteten yderligere.

“Ligesom mennesker har insekter også behov for vand for at kunne overleve. Derfor tiltrækker vandhuller ofte et væld af dyr. Regnvandsbassinet er anlagt med meget flade brinker, som forbedrer levevilkårene for smådyr og insekter, og i stedet for græs er blinkerne tilsået med vilde og hjemmehørende stauder og urter,” siger han.

Naturfremmeaktiviteterne på Ankeret er en del af en større indsats for at fremme biodiversiteten i erhvervsparken i Aalborg Øst. Ifølge Lasse Frimand Jensen – der er bestyrelsesformand for Port of Aalborg er udviklingen et udtryk for, at man på havnen ser på bæredygtighed ud fra et helhedsperspektiv.

“Bæredygtig udvikling er et centralt omdrejningspunkt for vores aktiviteter og handler om langt mere end blot at reducere vores CO2-aftryk. Blandt andet med udgangspunkt i FN’s verdensmål tænker vi bæredygtighed hele vejen rundt. Det gælder fx både vores drift, vores nybyg og anlæg samt helt overordnet de rammer, vi tilbyder erhvervslivet,” lyder det fra Lasse Frimand Jensen.

Gennem de seneste fem år har Port of Aalborg omlagt hele 63.800 kvadratmeter til forskønnelse og biodiversitetsformål blandt andet i form af nye læbælter, trærækker og blomstrende rabatter.

Powered by Labrador CMS