Offentliggør undersøgelse af Søfartsstyrelsens rolle i Scandinavian Star

MS Scandinavian Star. Foto: Wikipedia
MS Scandinavian Star.

Regeringen igangsatte i december 2020 en ekstern juridisk undersøgelse af, om passagerfærgen Scandinavian Star skulle have været synet efter de dagældende regler, inden den sejlede fra Frederikshavn. Undersøgelsen er nu færdig.

Publisert

Selvom det er mere end 32 år siden, at Scandinavian Star brændte på tragisk vis, er der stadig spørgsmål i forbindelse med ulykken, som presser sig på her mange år efter.

Spørgsmålene i forbindelse med ulykken handler om de danske søfartsmyndigheders ageren, og har tidligere været undersøgt. Denne undersøgelse siger det samme som tidligere undersøgelser, men finder samtidig, at Søfartsstyrelsen ud fra et forvaltningsretligt perspektiv skulle have ført et bedre tilsyn og evt. udstedt supplerende vejledninger, der sikrede, at et passagerskib som Scandinavian Star skulle have være undergivet havnestatskontrol inden første fart fra Danmark.

Erhvervsminister Simon Kollerup igangsatte i december 2020 en ekstern juridisk undersøgelse af, hvordan regler og praksis for syn af udenlandske passagerskibe, som Scandinavian Star, var i 1990 med henblik på en yderligere vurdering. Undersøgelsen havde til formål at hjælpe de efterladte med at få svar på ét af de spørgsmål, de har gået med i så mange år.

Helt konkret omhandler spørgsmålene, hvorvidt Søfartsstyrelsen brød loven, da styrelsen undlod at syne Scandinavian Star med henblik på at udstede de nødvendige certifikater som dokumentation for, at skibet levede op til kravene. Og om styrelsen skulle have udført en havnestatskontrol af Scandinavian Star, inden skibet sejlede fra Frederikshavn mod Oslo i april 1990. Ved havnestatskontrol forstås en kontrol af skibets certifikater, hvor der kun blev foretaget yderligere inspektion, såfremt der var åbenbare grunde til at antage, at skibet trods certifikatet ikke levede op til kravene.

Undersøgelsen finder, at Søfartsstyrelsen ikke havde organiseret havnestatskontrollen på en sådan måde, at man generelt tilsikrede kontrol af passagerskibe, der sejlede under bekvemmelighedsflag, inden de blev sat i fast rutefart fra dansk havn. Undersøgelsen finder, at styrelsen efter det eksisterende regelsæt kombineret med krav om forsvarlig forvaltning skulle have foretaget havnestatskontrol, inden skibet sejlede med passagerer første gang i Danmark.

Undersøgelsen har været gennemført af Vibe Garf Ulfbeck, juraprofessor og centerleder for jura på Københavns Universitet, og Ole Terkelsen, lektor på Aarhus Universitet, og resultatet af undersøgelsen er nu klar.

Erhvervsministeren vil nu indkalde undersøgelsens følgegruppe til et møde allerede i denne uge.

Powered by Labrador CMS