“Et nyt maritimt partnerskab til glæde for hele industrien”

Jenny Braat. Foto: Danske Maritime
Jenny Braat.

Det er positivt for hele den maritime industri i Danmark, at Forsvarsministeren torsdag præsenterede det maritime partnerskab, som skal styrke den nationale sikkerhed. Sådan lyder det fra Danske Maritime.

Publisert

Forsvarsministeren præsenterede torsdag et ny initiativ: Det nationale maritime partnerskab. Afsættet er dels den forsvarsindustrielle strategi, som sidste år blev præsenteret med deltagelse af Danske Maritime.

En ny og afgørende åbning for at bygge flådefartøjer i Danmark uden EU-udbud, fordi det kan omfattes af særlige regler vedrørende national sikkerhed. Netop dette har Danske Maritime arbejdet for i over ti år, fordi det udover de sikkerhedsmæssige perspektiver også er vigtigt for aktiviteten og kompetencerne i den danske maritime industri.

Samtidig har forsyningsproblemerne under coronakrisen samt den efterfølgende krig i Ukraine også bidraget til ønsket om at gøre Danmark så uafhængigt som muligt af udenlandske leverandør – ikke mindst på forsvarsområdet.

På den baggrund ønsker Folketinget at investere 40 mia. kroner i den danske flåde, hvor mange af skibene er af ældre dato. Det nye nationale partnerskab samler de relevante parter – herunder Danske Maritime som repræsentant for den samlede maritime industri – og har til formål at afdække branchens samlede kapacitet og kompetencer i forhold til at designe, bygge, udstyre og vedligeholde flådefartøjer.

Danske Maritimes administrerende direktør Jenny Braat ser frem til at bidrage til arbejdet og byde inden for i den maritime industri på tværs af Danmark.

“Hos Danske Maritime er vi rigtig glade for initiativet om Det Maritime Partnerskab. Det er utrolig relevant, at Folketinget og myndighederne får det fulde overblik over vores potentiale i den maritime industri, hvor opgaven med at bygge nyt til Søværnet jo er en spændende opgave med mange positive afledte effekter. Både i forhold til videns- og kapacitetsopbygning og i forhold til beskæftigelse, vedligeholdelse, følgeerhverv og eksportmuligheder. En af de ting, jeg kommer til at fremhæve, er behovet for, at man fra politisk side tænker tilstrækkeligt langsigtet. Jo længere, jo bedre faktisk. For hvis nogle af virksomhederne i den maritime industri vælger at kapacitetsudvide som led i at bidrage til disse opgaver, så skal de kunne føle sig sikre på, at planerne holder en længere årrække frem – de skal kunne føle sig trygge ved at få deres investering hjem,” lyder det fra Jenny Braat, som glæder sig over det nye projekt.

“Så jeg ser frem til arbejdet og en rigtig god dialog på tværs af alle relevante parter, for vi har jo et fælles mål om dels at sikre Danmarks sikkerhed og dels at sikre, at det meget spændende maritime vækstpotentiale udfoldes i Danmark. Det vil være til gavn for væksten hele landet, fordi vores maritime industri netop også skaber vigtig beskæftigelse i yderområderne,” siger hun.

Powered by Labrador CMS