Vestjysk havn vil investere trecifret millionbeløb i mere infrastruktur

Esbjerg Havn i april 2020 Foto: Christer Holte / Esbjerg Havn
Esbjerg Havn i april 2020

Gang i vindmølleindustrien, Tyra-feltet på vej tilbage i drift og øjede aktiviteter i området får Esbjerg Havn til at skrue gevaldigt op for investeringerne af havnens infrastruktur.

Publisert

Der er godt gang i Esbjerg Havn. Vindmølleindustrien har igen projekter ud af Esbjerg Havn. Der igangsættes tiltag for at få Tyra-feltet tilbage i normal drift. Der sælges landstrøm til skibe, herunder også til Fanølinjen. Der er øget aktivitet på både godsbaneterminalen og havnens nye bulk-terminal. Med andre ord er der en lang række gode nyheder fra Esbjerg Havn i den netop offentliggjorte årsrapport for 2021.

Heraf fremgår det også, at det samlede positive billede er medvirkende til, at havnen kommer til at investere massivt i nye projekter og i havneudvidelsen i 2022. Det glæder Esbjerg Havns nye formand, Søren Gade.

”Det har været en stor fornøjelse at overtage formandsstolen på et tidspunkt, hvor det går så godt for havnen, og hvor perspektiverne er så gode. Vi investerer i næste regnskabsår et trecifret millionbeløb i kaj og arealer, så vi er sikre på, at vi kommer til at kunne følge med efterspørgslen i de kommende år,” siger Søren Gade.

Esbjerg Havn vil blandt andet investere massivt i mere kajareal gennem en stor havneudvidelse, der skal tilføre 750.000 kvadratmeter ekstra havn i Esbjerg, som skal understøtte den stigende aktivitet. Derudover vil havnen fortsætte sine investeringer i infrastruktur, der skal gøre havnen mere bæredygtig såsom landstrøm.

2021 bød også på investeringer i infrastrukturprojekter, hvor havnens kapacitet til godshåndtering blev forbedret og samtidig har landstrømsanlæggene spredt sig til det meste af havnen, så både kuttere, borerigge, jackup-rigge og serviceskibe kan suge grøn strøm direkte fra kajen, når de er i land. Elektrificeringen af havnen har ført til en reduktion i CO2-udledningen på op mod 30 procent.

Udover investeringer i den fysiske infrastruktur har havnen også igangsat et projekt med teknologivirksomheden Honeywell, der skal overvåge hele havnens energiforbrug, så det kan nedbringes yderligere. Samtidig vil man sammen med IT-virksomheden ATOS udvikle en ’digital tvilling’ af havnen, der kan simulere fremtidige projekter, så de kan planlægges med minimal udledning af CO2. Og så er havnen blevet ISO-certificeret ift. kvalitet og arbejdsmiljø.

”Vi har formået at investere i og udvikle havnen gevaldigt i et år, hvor omsætning og resultater holder sig fint på niveau. Det gør mig meget fortrøstningsfuld i forhold til ambitionerne for investeringsniveauet i de kommende år,” siger Søren Gade.

Årets resultat for 2021 udgør 48,5 millioner kroner mod 45,2 millioner kroner i 2020. Omsætningen var på 212 millioner, hvilket er små 3 millioner kroner mere end 2020.

Powered by Labrador CMS