Ghanas flåde henter inspiration i Danmark

Ghanas ønsker at anskaffe en brosimulator for at kunne forbedre uddannelsen af skibebesætninger. Under sit besøg i Danmark besøgte kontreadmiral Issah Adam Yakubu Marinehjemmeværnets brosimulator i Slipshavn. Foto: Torben Glyum / Marinehjemmeværnet
Ghanas ønsker at anskaffe en brosimulator for at kunne forbedre uddannelsen af skibebesætninger. Under sit besøg i Danmark besøgte kontreadmiral Issah Adam Yakubu Marinehjemmeværnets brosimulator i Slipshavn.

Ghana er en vigtig partner i Danmarks arbejde for at forbedre sikkerheden for skibsfarten i Guineabugten. Chefen for Ghanas flåde har hentet inspiration til sit lands varetagelse af den maritime sikkerhed under et besøg i Danmark.

Publisert

Chefen for Ghanas søværn, kontreadmiral Issah Adam Yakubu, har under et besøg i Danmark hentet inspiration til det vestafrikanske lands indsats for at varetage sikkerheden for skibsfarten og bekæmpe kriminalitet i Guineabugten. Det travle vestafrikanske farvand har stort betydning for dansk og international skibsfart, og det har været plaget af piratoverfald på handelsskibe. Derfor arbejder Danmark i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden sammen med Ghana om at forbedre landets evne til at varetage den maritime sikkerhed i området.

“Vi har en indsats i Guineabugten med henblik på at styrke kyststaternes muligheder for selv at varetage sikkerheden. Det vil være med til at gavne danske maritime interesser. Ghana har vist sig at være en samarbejdspartner, hvor vi kan nå langt. Vi har nogle rigtig gode relationer, og specielt under fregatten Esbern Snares indsættelse i Guineabugten fra 2021 til 2022 viste Ghana sig som en god samarbejdspartner, som gav os virkelig god støtte. Det håber vi, at vi kan bygge videre på, så vi kan være med til at udvikle Ghanas flåde, men også kan få glæde af det lokale perspektiv, som Ghana naturligvis kan bidrage med,” lyder det fra næstkommanderende i Søværnskommandoen, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen.

Det danske program i Ghana blev sat i søen i 2019, og samarbejdet har allerede medført konkrete resultater.

“Ghana er en af de største aktører i Guineabugten, og jeg må sige, at samarbejdet med Danmark allerede har haft stor betydning. Før samarbejdet med Danmark havde Ghana ikke evne til at gennemføre boarding af skibe, der er blevet kapret og hvor der er gidsler og risiko for at møde modstand. Med den standard Ghana Special Boat Squadron med dansk støtte har opnået, kan vi nu gennemføre den slags særlige operationer,” forklarer admiral Yakubu.

Han glæder sig ligeledes over, at Ghana med dansk støtte er ved at bygge et såkaldt ‘ship in a box’ – en skibsmodel bygget af containere, hvor specialoperationsstyrker kan træne boarding af skibe og lignende discipliner under realistiske forhold, men uden at det kræver brug af rigtigt skibe som mål.

Det danske samarbejde med Ghana løber foreløbigt frem til 2026.

Powered by Labrador CMS