Havvindudviklere sammen om fælles metode til beregning af CO2-udledning

Fra Ørsteds opførelse af Hornsea 2, der er verdens største havvindmøllepark. Foto: Ørsted
Fra Ørsteds opførelse af Hornsea 2, der er verdens største havvindmøllepark.

11 havvindudviklere – bp, EnBW, Fred Olsen Seawind, Parkwind, RWE, ScottishPower Renewables, Shell, SSE, Total Energies, Vattenfall og Ørsted – indgår samarbejde med Carbon Trust om at gøre fremtidens havvind endnu mere bæredygtig.

Publisert

Havvindudviklerne opfører og driver havvindmølleparker verden over i blandt andet Europa, Nordamerika og Asien, og nu skal de samarbejde med den globale konsulentvirksomhed med speciale i klimaforandringer, Carbon Trust, i det nye Offshore Wind Sustainability Joint Industry Programme, der har til formål at udvikle den første fælles metode til måling af CO2-udledning fra havvindmølleparker i et livscyklusperspektiv, herunder udledning fra produktion af materialer og installation af vindmølleparker.

Formålet med programmet er at hjælpe den globale havvindindustri med at opskalere så bæredygtigt som muligt og fortsætte sit vigtige bidrag til at begrænse konsekvenserne af klimakrisen. En fælles standard kan sikre, at udbygningen af havvind har det lavest mulige CO2-aftryk, og tilskynder samtidig til at sammenligne udviklere og havvindmølleparker på tværs af projekter.

”Vi kan ikke opfylde de globale klimamål uden også at øge produktionen af vedvarende energi, og havvind er særligt afgørende for verdens ambitioner om at bevæge sig væk fra fossil energi. Vores erfaring med forskellige fælles projekter på tværs af branchen er bevis på, at samarbejde er nøglen til at lykkes. I løbet af de seneste 14 år har vi fokuseret på at opskalere markedet for havvind via vores brancheprogrammer; for eksempel Offshore Wind Accelerator og Floating Wind Joint Industry Programme. Nu er det tid til at fokusere på innovation og på at opskalere på en bæredygtig måde, så vi kan skabe en mere robust og konkurrencedygtig branche. Vi er glade for at samarbejde med så mange aktører verden over, hvis fælles stemme har potentiale til at løfte branchen til et nyt niveau,” siger direktør for Offshore Wind hos Carbon Trust, Jan Matthiesen.

”Produktion af energi udgør stadig 73 procent af den globale CO2-udledning, hvilket gør en hurtig omstilling fra fossil til vedvarende energi den vigtigste klimaindsats. Mens vi i branchen forbereder os på en massiv og nødvendig udbygning af havvind, er det vigtigt også at reducere udledningen fra forsyningskæder og drift. Det vil en fælles metode hjælpe os med, samtidig med at vi øger gennemsigtigheden for regeringer, investorer og leverandører, og gør det muligt at sammenligne på tværs af udviklere og projekter,” lyder det fra Senior Vice President og direktør for Global Stakeholder Relations hos Ørsted, Ingrid Reumert.

Ved udgangen af 2021 var der installeret en samlet havvindkapacitet på 55 GW på verdensplan, og over en tredjedel af denne kapacitet blev installeret i 2021. Ifølge IEA skal der dog installeres yderligere 70-80 GW om året fra 2030 for at nå en nettoudledning på nul i 2050.

Havvindindustrien er nødt til at skalere hurtigt for at imødekomme den stigende efterspørgsel på vedvarende energi, og det skal ske på en bæredygtig måde. En fælles indsats på tværs af branchen vil være afgørende for at skabe en konsekvent tilgang til måling af CO2-udledninger og vil øge gennemsigtigheden omkring udledningen fra forsyningskæden og fremskynde samarbejdet på tværs af værdikæden. Den fælles metode vil understøtte, at opskaleringen af havvind sker med så lave CO2-udledninger som muligt.

Selvom produktionen af havvindenergi udleder markant mindre CO2 end fossil energi, er sektoren stadig nødt til at arbejde sammen om at gøre sin værdikæde fri for CO2- og ressourcetunge produktionsformer, opførelse og drift og tage fat på centrale områder som stål, cement og brændstof.

Det første projekt, der leveres som en del af det nye Offshore Wind Sustainability Joint Industry Programme, vil:

  • udvikle den første standardiserede metode, der gør udviklere i stand til at beregne udledningen fra deres havvindmølleparker i hele livscyklussen, herunder upstream-værdikæde, anlægsfase og driftsfase
  • samarbejde med branchen om at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af data og fremme gennemsigtigheden i forsyningskæden
  • identificere de vigtigste kilder til CO2-udledning i værdikæden og i havvindmølleparkens livscyklus.

Programmet starter officielt i januar 2023, og selve metoden forventes at være klar til brug for hele branchen i 2025.

Programmet er den femte tilføjelse til Carbon Trusts innovationsplatform inden for vedvarende energi, som består af en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder programmerne Offshore Wind Accelerator, Floating Wind Joint Industry Programme, Integrator og Offshore Renewables Joint Industry-programmet.

Powered by Labrador CMS