Her er vinderne af projektkonkurrence om udbygning af Martec Kragholmen

Illustration: MARTEC / LinkedIn
Illustration: MARTEC / LinkedIn

Totalrådgiverteamet Friis & Moltke Architects, OJ Rådgivende ingeniører, LYTT Architecture og Autens har vundet projektkonkurrencen om nybygning og renovering af bygningerne på Martec Kragholmen.

Publisert

Den A.P. Møllerske Støttefond bevilgede i 2021 80 millioner kroner til den maritime uddannelsesinstitution Martec med henblik på at skabe nye, moderne uddannelsesrammer for de unge på søfartsuddannelserne i Frederikshavn, og dermed gøre det endnu mere attraktivt for unge at vælge en karriere inden for søfart.

Projektkonkurrencen er netop afsluttet. Fem prækvalificerede rådgiverteams gav deres bud på nybygning og renovering af bygningerne på Martec Kragholmen. Vinderen blev totalrådgiverteamet Friis & Moltke Architects, OJ Rådgivende ingeniører, LYTT Architecture og Autens.

“Jeg er utrolig glad for det vindende projektforslag. Projektet udmærker sig ved at fange søfartens sjæl og stemning og sikrer samtidig, at vores mange elever får inspirerende undervisningsrammer og et dejligt, hyggeligt og smukt sted at bo. Skolen på Kragholmen får et fantastisk løft og bliver et vartegn for Det Blå Danmark,” lyder det fra direktør på Martec, Pia Ankerstjerne.

Vinderforslaget tager afsæt i, at eleven er i centrum og der er lagt en stor indsats i at skabe optimale rammer for læring og fritidsliv. Samtidigt skabes der rum ude og inde, der appellerer til forskellige brugergrupper og situationer. Landskabets særlige karakter på Kragholmen og det foranderlige møde mellem land og vand er tænkt ind i de nye bygningers orientering. Bygningerne fremmer således et oplevelsesrigt og konsistent grønnere landskab, der gør det attraktivt at opleve naturen og den maritime kultur for dem der bor, studerer og arbejder på Martec.

Med bevillingen bygges der en ny hovedbygning samt skolehjemsbygninger med plads til 68 elever.

Udover støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager Martec selv til renovering og ombygning af de eksisterende bygninger. Skolen vil være åben i byggeperioden.

Sammen med Martec skal vinderteamet nu i gang med projekteringen. Der vil i nærmeste fremtid blive indledt en prækvalifikationsfase for hovedentreprenører. Hovedentreprenøren forventes valgt inden marts 2023 og vil blive inddraget tidligt i projektet. Niras fungerer som bygherrerådgiver.

Powered by Labrador CMS