Ingen oprejsning eller undskyldning:

“Jeg er ikke længere vred. Jeg er meget, meget skuffet”

Frank Maegaard Dahls oplevelser fandt sted under hans ansættelse i Maersks containerflåde.

Danske Frank Maegaard Dahl blev mobbet til søs og sagde som konsekvens heraf sit job i Maersks containerflåde op. Med sig fik han blot følelsen af ikke at blive taget alvorligt.

Publisert

“Jeg var uden tvivl påvirket af det. Jeg havde det mentalt dårligt og vågnede adskillige gange om natten på grund af mareridt i månederne efter og overvejede kraftigt at blive sygemeldt. Jeg havde det primært dårligt over den klaustrofobiske følelse af ikke at kunne gøre noget. 

Det var en følelse af svigt, for jeg mistede tilliden til det system, jeg arbejdede indenfor, og derfor også tilliden til mennesker.”

Sådan fortæller Frank Maegaard Dahl om tiden, efter han vendte hjem fra udmønstring i april 2022 og valgte at sige sit job som 1. mester hos Maersk op. Han var blevet udsat for mobning og fysiske trusler af skibets maskinchef, men på trods af at have klaget til kaptajnen fik det ingen videre konsekvenser. Frank Maegaard Dahl så ingen anden udvej end at sige op, da han efterfølgende tillige blev anklaget med falske beskyldninger. Der blev dog langt fra sat punktum i sagen der.

“Pludselig blev de konkrete episoder med maskinchefen sekundære, for det var hele hierarkiet, der valgte at behandle politikkerne, som om de er frivillige at respektere. Hvis man som mobbeoffer læser, at man har rettigheder til at klage, uden det får konsekvenser, så er det yderst vigtigt, at man kan stole på det. Det var ikke tilfældet for mig,” siger han.

Maersks Adfærdskodeks 2023, som Frank Maegaard Dahl henviser til, er en guide til virksomhedens ansatte om forskellige forhold om alt fra sikkerhed og tryghed til mobning og chikane. Her skriver rederiet om retten til at tale ud:

“Frygt for at blive straffet eller miste dit job bør aldrig forhindre dig i at sige din mening.”

Endvidere står der beskrevet i afsnittet om mobning og chikane, at det ikke tolereres, og at alle ansatte har ret til en tryg og fair arbejdsplads:

“Alle medarbejdere har ret til at arbejde i et miljø, der er fri for krænkende og upassende adfærd. Chikane, vold og mobning hører ikke hjemme i Maersks kultur. Chikane er uønsket adfærd, der fornærmer en person eller får vedkommende til at føle sig truet eller ydmyget.

Chikane kan finde sted i mange situationer, herunder ved misbrug af autoritet. Det skaber et fjendtligt arbejdsklima og har en indvirkning på vores medarbejderes generelle velbefindende…”

Mobning ombord

I sidste udgave af magasinet MaritimeDirect fortalte vi Frank Maegaard Dahls historie om, hvordan han oplevede mobning til søs på egen krop. Hændelser der fik ham til at sige op og efterfølgende indgive en klage til Maersk. I dette nummer ser vi nærmere på efterspillet.

Redaktionen har set dokumentation på forløbet og klagesagen, og flere kilder har ligeledes bekræftet de beskrevne hændelser. Nogle personer optræder anonymt i artiklerne af hensyn til deres fortsatte ansættelse i Maersks containerflåde (det tidligere Maersk Line), og af samme grund oplyses fartøjets navn heller ikke. Redaktionen kender identiteten på alle implicerede.

Frank Maegaard Dahl oplevede mobning på egen krop, men alligevel var han den eneste, det fik karrierehæmmende konsekvenser for. Maskinchefen fortsatte nemlig i rederiet og blev senere endda forfremmet til superintendent.

På trods af det, var Frank i tiden efter udmønstringen og opsigelsen meget i tvivl om, hvorvidt han skulle klage over forløbet. Han talte med flere tidligere kollegaer, og der var bred enighed om, at det var et voldsomt forløb, han havde været igennem. Til trods for det havde mange ikke ret store forventninger til, at der ville blive gjort noget ved det, hvis der blev indgivet en klage, fortæller Frank Maegaard Dahl.

“Jeg besluttede alligevel at gøre det for min egen skyld, for jeg havde brug for nogle svar og en form for afslutning på sagen.”

Langtrukken sagsbehandling

Efter at have indsendt et formelt vidnesbyrd om episoden, blev Frank Maegaard Dahl i juni 2022 indkaldt til en samtale, der varede en times tid. Her blev vidnesbyrdet gennemgået, og der fulgte en lang periode med mailkorrespondancer og ventetid. 

“Der gik et halv år, før jeg overhovedet fik et svar efter adskillige rykkere. Så allerede her fik jeg indtryk af, at det ikke var noget, de tog særlig alvorligt.”

I december 2022 kom der en endegyldig afgørelse: Maskinchefen blev indkaldt til samtale på Esplanaden. Svaret til Frank lød herefter, at maskinchefen havde reflekteret over episoden, og sagen var dermed afsluttet.

“Konklusionen var altså, at det absolut ingen konsekvenser fik for maskinchefen. Foruden hans fysiske trusler mod mig, havde han også beskyldt mig for at snyde med brandvagterne – fusk som han selv stod bag. Enhver anstændig arbejdsgiver ville fyre den person på stedet,” siger Frank Maegaard Dahl.

Han forklarer, hvordan maskinchefen havde ændret på tallene for brandvagterne, så de fremstod anderledes. En meget alvorlig ting, som han derefter beskyldte Frank for.

Det ville være det nemmeste i verden at få undersøgt og bekræftet, og jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at han ville slippe afsted med det.

Frank Maegaard Dahl

Hele maskinbesætningen samt kaptajnen kunne dog bekræfte, at det var maskinchefen, som - foruden mobningen ombord - havde fusket med brandvagterne. Sagen, der overfor MaritimeDirect er blevet bekræftet af flere vidner, var dog noget, som Maersk valgte at lukke øjnene for, fortæller Frank Maegaard Dahl.

“Maskinchefen har spillet russisk roulette med andres liv og valgt at beskylde mig for det. Det ville være det nemmeste i verden at få undersøgt og bekræftet, og jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at han ville slippe afsted med det. Jeg er ikke i tvivl om, at de (Maersk, red.) har været i kontakt med nogen, så der har været en vis indsats, men det retfærdiggør ikke, at de ikke kontakter alle – især ikke et vigtigt vidne som en af mine tidligere kollegaer, der er ret central.”

Den omtalte kollega, som af hensyn til sin fortsatte ansættelse hos rederiet optræder anonymt, har overfor MaritimeDirect bekræftet, at han aldrig blev kontaktet af Maersk i forbindelse med sagen, og det har skabt stor frustration hos Frank Maegaard Dahl.

Maskinchefen blev indkaldt til samtale på Esplanaden.

“Er det ikke vigtigt? Er der ikke ressourcer? Jeg ved det ikke, men det illustrerer, hvor ligegyldig en indstilling Maersk har. De præsenterer det som om, mesteren har taget ansvar for det, og det chokerer mig rigtig meget. Hvordan kan man se igennem fingre med det her som en ansvarlig arbejdsgiver?”

Det er nogle af de spørgsmål, Frank Maegaard Dahl sidder tilbage med, og som han stadig mangler svar på.

“Jeg troede egentlig min mentale behandling af den her sag var afsluttet, men da min kollega fortalte mig, at han aldrig var blevet kontaktet, kom der et nyt lag på sagen, og jeg blev endnu mere chokeret, end jeg var i forvejen. Når der allerede har været sager før, burde man være interesseret i at være proaktiv og også reaktiv. Jeg indsendte min klage, men jeg havde stadig følelsen af, at de ikke virkede særlig imødekommende. Min oplevelse af Maersks containerservice er, at politikkerne mest er til pynt. Jeg ved ikke, hvad forklaringen er, men man føler sig ikke særlig prioriteret,” siger han.

MaritimeDirect har været i kontakt med A.P. Møller - Maersk vedrørende Frank Maegaard Dahls sag. Rederiet vil dog ikke kommentere på individuelle sager, men skriver i en mail:

“Vi kan bekræfte, at den nævnte sag blev indberettet og modtaget af Marine HR hos A.P. Møller - Mærsk, samt at den blev behandlet i tråd med vores interne retningslinjer, herunder også på ledelsesniveau. Alle former for krænkende adfærd og mobning ombord på vores skibe er uacceptable, og vi opfordrer konsekvent alle vores ansatte til at rapportere det, hvis de oplever krænkende adfærd. Vi tager alle henvendelser meget alvorligt og arbejder målrettet på at sikre den enkelte en fair, transparent og fyldestgørende sagsbehandling som del af vores klagebehandlingssystem, således som det også er sket i den konkrete sag."

Ifølge Frank Maegaard Dahl er det et meget ‘standard’ svar, som ikke bidrager til en forklaring på hans forløb.

“At sagen blev behandlet i tråd med Maersks interne retningslinjer, er lidt en mærkelig udtalelse. Der er folk blandt besætningen, som aldrig er blevet kontaktet af Maersk for at give deres side af historien. Da jeg kontaktede en tidligere kollega, sagde han, at han havde bekræftet hele historien om maskinchefens adfærd overfor Maersk. Han sagde dog, at han aldrig var blevet spurgt, om der havde været brandvagter i maskinrummet under værftsopholdet – det, som maskinchefen havde fusket med, og som jeg har tydeliggjort over for rederiet i min udtalelse. Det betyder, at de ikke har gjort et ærligt forsøg på at få en afklaring på, hvad der er sket. Det vil være besynderligt, hvis det er i overensstemmelse med rederiets interne retningslinjer,” siger han.

Et tohovedet monster 

Frank Dahl Maegaard er overbevist om, at der skal ske en ændring på to fronter for at undgå lignende sager som hans fremadrettet. Dels skal der ske radikale ændringer blandt ledelserne ombord på skibene, og dels skal klagesager tages alvorligt og medføre konsekvenser.

“Jeg tror, en af årsagerne til, at mobning og chikane til søs er så udbredt, er, at folk ikke bliver screenet og har evne til at have med de sager at gøre. Det ville aldrig kunne foregå på samme måde på land. I mit tilfælde er der ingen, der holdt øje med, om ledelsen ombord har udført deres arbejde ordentligt. Og efterfølgende er der ikke gjort noget som helst ved det. Der er ikke foretaget nogen handlinger for at forhindre, at det sker igen, så det er to sider af samme sag,” siger han.

Frank Maegaard Dahl har på egen krop oplevet mobning og dårligt arbejdsmiljø.

Han forklarer, at rederiet ikke finder ud af, hvad der foregår på skibene, medmindre nogen oplyser om forholdene, og man kan så at sige holde sagerne ombord. Det medfører også, at der ikke er nogen til at overvåge andet end de faglige præstationer

“Mange bliver forfremmet på baggrund af faglige evner men ikke ret meget andet. Så folk får ledelsesstillinger uden reelt at have ledelsesmæssige evner. Det bidrager til problemet, at mange ikke bliver screenet for deres evner som ledere. Så der mangler rigtig meget i forhold til uddannelse og ledelsesmæssige evner ombord. Engang var man helt afskåret fra kommunikation på skibene. I dag kan man ringe til HR, og man har reelt mulighed fra rederiets side til at holde øje med forholdene. Der er derfor ikke længere nogen undskyldning for ikke at gøre noget ved problemerne,” lyder det fra Frank Maegaard Dahl.

De betragtninger er direktør i Lederne Søfart, Helle Andsbjerg, enig i. 

“Sager som denne kunne man undgå, hvis ledelsen ombord havde været klædt på til at håndtere den slags situationer. I dag burde det ikke være et problem, men på et skib er man lukket inde i en stålkasse, så ingen har mulighed for en timeout. Det kræver derfor meget mere af dem, der er ombord, at få tingene til at fungere, og derfor er det endnu vigtigere at sætte fokus på ledelse ombord,” siger hun.

Nye tiltag

På baggrund af det øgede fokus på mobning til søs bad erhvervsminister Morten Bødskov i oktober 2023 Søfartsstyrelsen og erhvervets parter om at komme med en række nye tiltag, der skal dæmme op for problemerne på danske skibe. Den 25. januar i år offentliggjorde Erhvervsministeriet de otte nye tiltag, som kan læses i faktaboksen. Blandt andet er klagemuligheder og styrkelse af uddannelserne i psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af mobning og chikane blandt de emner, der skal øges en indsats for.

“De nye tiltag er en rigtig god start, og så skal de evalueres hen ad vejen. Nogle ting vil ramme ved siden af og andre lige plet. Det er målet med det at ændre tingene radikalt, men det tager tid. Der er håb forude, og det kan lade sig gøre, men det kræver, at vi ikke læner os tilbage nu og fortsætter med at presse på,” lyder det fra Helle Andsbjerg.

Hun understreger, at tiltagene ikke er færdigstøbte, men en ting, som hun virkelig savner på listen, er muligheden for uvildige klageforløb.

“Jeg mener, at klagesager skal ligge udenfor rederierne i en offentlig instans i stedet. Det vil kunne være med til at dæmme op for de tydelige problemer og behandlingen deraf,” siger hun. 

Tiltag om forebyggelse af mobning og chikane til søs 2024

  1. Erhvervets parter vil sammen med Søfartsstyrelsen iværksætte en kampagne, så det står lysende klart, at mobning og chikane er helt uacceptabelt, og at alle har et ansvar herfor.

  2. Lancering af en best practice-ordning, herunder effektive og synlige whistleblowerordninger og klagemuligheder.

  3. Søfartens arbejdsmiljøtjeneste vil aktivt støtte erhvervets indsats herunder gennem en arbejdsmiljøkonsulent med særlig ekspertise i psykisk arbejdsmiljø under Søfartens arbejdsmiljøtjeneste.

  4. Fokus på forbyggelse af mobning og chikane fra passagerer i den kommunale færgefart.

  5. Serviceeftersyn af reglerne for psykisk arbejdsmiljø til søs.

  6. Styrkelse af uddannelserne i psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af mobning og chikane

  7. Skærpede strafbestemmelser, så en søfarende der fx dømmes for vold kan frakendes retten til at gøre tjeneste på skibe.

  8. Rammerne for og tilsynet med management virksomheder, der står for den tekniske management af skibene, skal styrkes.

Kilde: Søfartsstyrelsen

Frank Maegaard Dahl er ikke i tvivl om, hvorvidt han gjorde det rigtige, men han har aldrig fået den afslutning på sagen, som han ønskede sig.

“På længere sigt har jeg ikke nogen mentale mén, men der sidder stadig en følelse af det svigt, jeg har oplevet. Jeg har ikke engang fået så meget som en undskyldning fra Maersk, og resten er der ikke kommet noget ud af. Maskinchefen fik en stilling som superintendent, som han indtrådte i, mens min klagesag stod på. Der havde jeg gerne set noget andet. Det har været en meget frustrerende oplevelse ikke at være blevet taget særligt alvorligt, men jeg håber alligevel at kunne motivere andre til at klage – også selvom det har fået konsekvenser for mig,” siger Frank Maegaard Dahl.

Han håber og ønsker, at indstillingen i søfarten ændrer sig, så mobning og chikane kan blive taget lige så alvorligt, som det burde og i det hele taget få presset rederierne til at tage hånd om sagerne.

“Den længerevarende konsekvens for mig er, at jeg ikke har ret meget tillid til systemer mere. Når hele kernen i systemet er, at du kan klage, uden det får konsekvenser for dig, og det så alligevel får det, så er politikken jo bare til pynt. Jeg er heldigvis kommet videre og er ikke på den måde vred over det længere. Allermest er jeg bare meget, meget skuffet,” slutter Frank Maegaard Dahl.

Powered by Labrador CMS