Frank er en del af statistikken:

“Han truede mig fysisk”

Frank Maegaard Dahl har på egen krop oplevet mobning og dårligt arbejdsmiljø.

Danske Frank Maegaard Dahl har oplevet mobning og dårligt arbejdsmiljø til søs på første hånd.

Publisert Sist oppdatert

En januardag i 2022 trådte Frank Maegaard Dahl ombord på et af skibene i Maersks containerflåde for at varetage sin funktion som 1. mester i maskinrummet. Det skulle have været en helt almindelig udmønstring som alle andre. Sådan blev det ikke.

“Jeg fornemmede næsten med det samme, at tingene ikke var helt, som de skulle være. Der plejer at være en god social aktivitet og interaktion besætningen imellem ombord. Her sagde folk bare ikke ret meget i pauserne, og mange holdt sig mest for sig selv. Der var faktisk en underlig trykket stemning,” indleder Frank Maegaard Dahl.

Det var ikke noget, han umiddelbart tænkte nærmere over, men der gik ikke ret lang tid, før han blev klar over årsagen til den trykkede stemning.

Så løb han over til mig og pustede sig op og truede mig fysisk, mens han råbte og skreg, rød i hovedet af raseri, at han aldrig var blevet stukket i ryggen før

Frank Maegaard Dahl

“Få dage inde i udmønstringen fik jeg en fornemmelse af problemet. Maskinchefen udviste en generelt upassende adfærd og reagerede ved at råbe og skrige ad folk. Hvis nogen eksempelvis lavede en fejl på grund af manglende erfaring, var det som om, der slog et lyn ned i hovedet på ham, og han eksploderede og overfaldt folk verbalt over ingenting.”

Problemets omfang blev tydeliggjort for Frank Maegaard Dahl under en episode med en misforstået ordre, hvor maskinchefen svinede en kollega personligt til foran hele maskinbesætningen ved blandt andet at fornedre hans faglighed. Efterfølgende opsøgte den pågældende kollega Frank, som måtte trøste ham, da han brød sammen som følge af episoden. 

“Der var ikke den mindste smule professionelle tilgang til at løse problemet fra maskinchefens side. Det var egentlig blot en misforståelse og noget, der kunne have været overstået ganske smertefrit. Den måde at reagere på var helt unødvendig, uacceptabel og uprofessionel,” siger Frank Maegaard Dahl.

Et omfattende problem

Hændelsen er et eksempel fra den virkelige verden på omfattende problemer med mobning og chikane til søs. Undersøgelsen ‘Mobning og chikane i den danske handelsflåde’ fra Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet tydeliggør omfanget og belyser nødvendigheden for ændringer. 

Som baggrund for undersøgelsen fra 2023 lyder det fra Syddansk Universitet:

Mobning og chikane har fået betydelig opmærksomhed i det danske samfund i de seneste år. Der var ligeledes betydelig fokus på disse emner i den danske handelsflåde i sommeren 2022, hvilket tyder på, at der eksisterer udfordringer ombord, der kræver opmærksomhed, samt at der er et behov for yderligere forskning, der kan muliggøre en vidensbaseret debat og bidrage til vidensbaserede beslutninger. Den 15. august 2022 anmodede Erhvervsministeren Søfartsstyrelsen (SFS) om at gennemføre en undersøgelse med henblik på at fastlægge omfanget af mobning og chikane blandt søfarende ombord på danske skibe.

Hvad er mobning?

Mobning defineres som oplevelsen af vedvarende ubehagelig eller nedværdigende behandling, herunder afvisning, udelukkelse, sårende drilleri eller enhver form for dårlig behandling. Disse handlinger gentager sig over en periode, og den person, der er genstand for handlingen, har svært ved at forsvare sig selv. En gruppe mennesker eller enkeltpersoner kan således føle sig truet eller intimideret på grund af en anden gruppes negative eller fjendtlige adfærd. Mobning kan involvere misbrug af magt eller position og er ofte vedvarende og uforudsigelig. Det kan være hævngerrigt, grusomt eller ondsindet. Det kan dog også ske, at en person ikke er klar over, hvilken effekt deres adfærd har på andre mennesker, eller ikke har nogen intention om at mobbe. Mobning har ikke en juridisk definition, men baseres på, hvordan det opfattes af personen eller gruppen.

Kilde: ’Mobning og chikane i den danske handelsflåde’, Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet

I alt besvarede 3470 søfarende helt eller delvist undersøgelsens kvantitative del, og resultaterne taler for sig selv:

"I spørgeskemaet afrapporteres et betydeligt antal tilfælde af mobning, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, trusler om vold og reel fysisk vold. (…) I to ud af tre tilfælde var udøveren af chikane og vold en seniorofficer eller teamleder. Udøveren af mobning var i over halvdelen (60%) af tilfældene en kollega på samme niveau, mens det i 30% af tilfældene var en seniorofficer, der udøvede mobning. (…) Informanter og respondenter savner tydeligere kommunikation fra rederierne om nultolerance over for mobning og chikane. Desuden efterlyser de søfarende mere håndgribelige og konkrete redskaber til daglig brug."

Frank Maegaard Dahl var en af respondenterne i undersøgelsen. De efterfølgende hændelser ombord gjorde ikke blot hans kollegaer, men også ham selv til en del af statistikken.

“Jeg sagde til maskinchefen, at hans opførsel påvirkede miljøet i maskinrummet. Det får ikke folk til at præstere at skabe et miljø, hvor de er bange for at begå fejl. Det ødelægger både folks mentale helbred, men også deres evne til at tage initiativ. I løbet af udmønstringen kom han med flere udtalelser om, at han var ‘the bad guy’, fordi han mente, det motiverede folk at true dem,” fortæller han.

Mørke skyer i maskinrummet

Efter at have henvendt sig til kaptajnen flere gange besluttede Frank Maegaard Dahl sig for at indgive en formel klage over maskinchefen. Det blev en beslutning, der ændrede alt. 

“Maskinchefen var til samtale med kaptajnen, og bagefter kom han løbende ned i maskinrummet. Han tilkaldte hele maskinbesætningen, stillede dem op på række og bad dem om at udtrykke deres uforbeholdne mening om mig én efter én,” fortæller han

“Det var virkelig slemt. Han troede, løsningen var at få folk til at sige negative ting om mig frem for at rette op på sin egen adfærd. Det var det rene rundkreds-scenarie, hvor alle mand skulle fyre løs på mig. Jeg bad folk om at lade være, for det var jo helt formålsløst. Så løb han over til mig og pustede sig op og truede mig fysisk, mens han råbte og skreg, rød i hovedet af raseri, at han aldrig var blevet stukket i ryggen før. Alle stod helt stille og var fuldstændig målløse,” siger Frank Maegaard Dahl.

Frank Maegaard Dahl er i dag ansat hos Maersk Supply Service.

De to udgjorde ledelsen i maskinrummet, og derfor så maskinchefen det som et godt, gammeldags mytteri, at der blev klaget over ham, fortæller Frank Maegaard Dahl.

“Han fik det til at se ud som et loyalitetsproblem. Det var det ikke, det var mobning. Færdig, slut.”

MaritimeDirect har fået bekræftet episoden af en af Franks kollegaer, der var vidne til hændelsen ombord. Manden, der ønsker at være anonym, da han stadig arbejder for Maersk, beskriver maskinchefen som yderst utilregnelig og ubehagelig i sin adfærd. Han fortæller, at der var bred enighed blandt besætningen om hans meget upassende opførsel.

Mobning ombord

I april og juni-udgaverne af magasinet MaritimeDirect sætter vi fokus på mobning til søs med udgangspunkt i danske Frank Maegaard Dahls oplevelser.

Redaktionen har set dokumentation på forløbet, og flere kilder har ligeledes bekræftet de beskrevne hændelser. Nogle personer optræder anonymt i artiklerne af hensyn til deres fortsatte ansættelse i Maersks containerflåde (det tidligere Maersk Line), og af samme grund oplyses fartøjets navn heller ikke. Redaktionen kender identiteten på alle implicerede.

“Det var vist til alles held, at det skete kort tid før, turen var slut. Ellers ved jeg ikke, hvordan det kunne være endt, for det var meget voldsomt og kunne nok godt være gået ud over sikkerheden ombord,” fortæller han til MaritimeDirect. Han understreger, at han efterhånden mærker en tendens til en kulturændring til søs, men at der er lang vej endnu for at få bugt med problemerne med mobning og chikane og såkaldte ‘brodne kar’.

“De mange historier om, hvordan det foregår rundt omkring, lokker ikke de unge, nyuddannede danske søfolk til, tværtimod. De vil have ordentlige forhold, og sådan bør det også være. Så der er nødt til at ske noget helt radikalt for at sikre repræsentationen fremadrettet," siger han.

En mentalt klaustrofobisk følelse

Efter episoden i maskinrummet mærkede Frank Maegaard Dahl tydeligt, hvordan det påvirkede ham.

“Han var helt afskyelig at have med at gøre. Det var en rigtig ubehagelig oplevelse, det er der slet ikke nogen tvivl om. Især når han truede mig fysisk. Hans kropssprog, og hvor han var på vej hen med det, var ikke til at misforstå. Bagefter var mit blodtryk højere, end det burde være, så der havde jeg stadig følelsen af at være fysisk chokeret, og den sad i kroppen længe efter. Det var en meget voldsom oplevelse at blive udsat for.”

Men det stoppede ikke der. 

“I can hurt you too,” var meldingen fra maskinchefen, og han truede efterfølgende med, at opdigte falske beskyldninger mod Frank Maegaard Dahl, hvis han gjorde alvor af sin klage. 

“Han forsøgte at bilde kaptajnen ind, at jeg var ansvarlig for, at der ikke havde været brandvagter under værftsopholdet, mens det var ham selv, der stod bag det. Det viser, hvordan han ignorerer basale sikkerhedshensyn og har en fuldstændig uhensigtsmæssig indstilling til sine kollegaer. For det første var hele seancen i maskinrummet yderst ubehagelig. At efterfølgende blive truet med falske beskyldninger var et helt andet niveau. Så fra den aften havde jeg meget svært ved at sove. Det var så overvældende, så det var nok både en fysisk og mental reaktion,” fortæller han og fortsætter:

”Maskinchefen ringede også til skibets superintendent og forsøgte at komme mig i forkøbet med min klage ved at sige alle mulige ting om mig og ødelægge min karriere i rederiet. Det var virkelig ubehageligt at være i sigtekornet for et individ, der opførte sig sådan,” siger Frank Maegaard Dahl.

Frank Maegaard Dahls oplevelser fandt sted under hans ansættelse i Maersks containerflåde. Af hensyn til kilder, der stadig arbejder i Maersks containerflåde, har vi valgt ikke at oplyse fartøjets navn.

Han ville ønske, at der havde været en helt anden indstilling til tingene fra rederiets side, så han kunne have indgivet klagen, uden at det ville få konsekvenser for ham. Han oplevede dog ret hurtigt, at det sikkerhedsnet, han i god tro havde stolet på, ville være til stede, ikke var der.

“Det startede allerede ved kaptajnen. Selv efter flere indsigelser og til sidst en formel klage, skete der ikke noget i forhold til maskinchefen. Kaptajnen ignorerede sine pligter og sit ansvar, så filteret i form af ham som kaptajn var slet ikke til stede. Han antog også, at beskyldningerne fra maskinchefen mod mig var sande, så han bidrog indirekte til mobningen mod mig i stedet for at gøre noget ved det. Det tilførte et ekstra lag af ubehag, og det var en meget klaustrofobisk følelse rent mentalt,” siger han.

Den yderste konsekvens

Der gik ikke længe efter hændelserne, før Frank Maegaard Dahl tog den yderste konsekvens og opsagde sin stilling i Maersks containerflåde.

“Jeg vidste godt, hvad klokken havde slået. Kun en uges tid efter hændelsen i maskinrummet var jeg klar over, at det var slut. Det er hele systemet, der har huller, når alle fra maskinchef til kaptajn og superintendent lader tingene stå til. Der mistede jeg tilliden til rederiet, og jeg ville ikke være på en arbejdsplads, hvor systemet er så ringe. Jeg følte, at jeg havde fået ødelagt mine muligheder for at fortsætte, og det kunne jeg ikke have en fremtid i. Det var en følelse af svigt, og jeg mistede tilliden til det system, jeg arbejdede indenfor. Så jeg havde hverken lyst til at skulle tilbage til skibet eller rederiet i sin helhed efter den tur,” fortæller han.

I en mail til Maritime Direct lyder et svar fra Maersk på Frank Maegaard Dahls sag:

"Hos A.P. Møller - Mærsk har vi de seneste år intensiveret indsatser og investeringer i forskellige tiltag, der skal være med til at fremme et godt og trygt arbejdsmiljø i overensstemmelse med Mærsks værdier og codes of conduct. Initiativerne tæller bl.a. omfattende træning af vores ledere ombord og på land, forståelses- og adfærdstræning for alle besætninger og et styrket klagehåndteringssystem, inklusive en whistleblowerordning. Krænkende adfærd og en uhensigtsmæssig arbejdskultur er et problem for hele industrien, og der er behov for endnu mere samarbejde på tværs for at komme det til livs og sikre den nødvendige kulturændring til søs."

Frank Maegaard Dahl stiller sig dog ikke tilfreds med svaret fra Maersk.

“Ikke bare har dette ikke engang medført nogen advarsel til maskinchefen, men tværtimod er han blevet forfremmet til superintendent. I den rolle skal han håndtere sager om mobning og chikane, hviletidsbestemmelser, sikkerhed og sundhed ombord og så videre. Det er selvmodsigelse i verdensklasse og mildest talt dobbeltmoralsk, og det viser en meget ligegyldig indstilling til emnet,” kommenterer han.

Frank Maegaard Dahl er i dag ansat hos Maersk Supply Service. Her har han fundet sig godt til rette og oplever en helt anden kultur og tilgang til arbejdsforholdene.

“Her følger man meget mere med i, hvad der foregår ombord, og jeg har indtryk af, at problemet ikke er i Maersk Supply Service. Jeg tror, en af årsagerne til, at mobning og chikane er så udbredt i Maersks containerflåde, er, at folk ikke har de ledelsesmæssige evner til at håndtere sagerne ombord, og det puster til ilden,” siger Frank Maegaard Dahl.

I forlængelse af offentliggørelsen af den tidligere nævnte undersøgelse fra Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet bad erhvervsminister Morten Bødskov i oktober 2023 Søfartsstyrelsen og erhvervets parter om at komme med nye tiltag, der skal dæmme op for mobning og chikane på danske skibe. Den 25. januar i år offentliggjorde Erhvervsministeriet de nye tiltag.

Denne artikel er bragt i april-udgaven af magasinet MaritimeDirect. I næste udgave af magasinet fortsætter vi fortællingen om Frank Maegaard Dahl. Her ser vi nærmere på efterspillet og håndteringen af hans sag samt de nye politiske tiltag.

Powered by Labrador CMS