Nyt anlægsprojekt baner vej for markant havneudvidelse i Aalborg

Illustration: Port of Aalborg
Illustration: Port of Aalborg

For nylig løftede Port of Aalborg sløret for en stor transportcenterudvidelse. Og nu fortsætter ekspansionen med et nyt areal til overskudsjord, der skal skabe rammerne for en kajforlængelse på hele 1200 meter samt en markant havneudvidelse mod øst.

Publisert

Port of Aalborg har vokseværk. I 2019 gik man i jorden med en udvidelse af havnens erhvervspark på 140.000 kvadratmeter, og i denne måned blev det så bekendtgjort, at havnens transportcenter også udvides med hele 150.000 kvadratmeter over de næste tre år.

For at understøtte infrastrukturen og den hastige udvikling i området, er Port of Aalborg derfor nu gået i gang med at forberede anlæggelsen af et nyttiggørelsesdepot med en kapacitet til at modtage 1,2 millioner tons overskudsjord fra særligt byggepladser i og omkring Aalborg.

Depotet etableres ved at indramme et areal i fjorden og efterfølgende opfylde det med overskudsjord. Dermed får Port of Aalborg endnu flere landkvadratmeter at boltre sig på.

“Der har længe manglet kapacitet i og omkring Aalborg, som kan absorbere overskudjorden fra de mange byudviklingsprojekter i byen. Det har tvunget flere entreprenører og byggevirksomheder til at køre relativt langt for at finde et sted at deponere, hvilket ikke er optimalt, hverken økonomisk eller bæredygtigt,” lyder det fra salgschef i Port of Aalborg, Kjartan Ross.

“Derudover har vi gennem en længere årrække mærket en markant stigning i interessen for at etablere virksomhed i vores erhvervspark, hvor der både er attraktiv logistik, mulighed for at samarbejde med andre virksomheder samt plads til at udvikle sig. Derfor er det vigtigt, at vi også fremadrettet sikrer, at der er de rette rammer i form af faciliteter, services og ikke mindst infrastruktur, som skal være med til at understøtte den fortsatte udvikling i området, så vi kan imødekomme den store efterspørgsel og bidrage til vækst og jobskabelse i Aalborg Kommune,” siger han.

Nyttiggørelsesdepotet udformes på en sådan måde, at der kan etableres en over 1 kilometer lang kajforlængelse med en 120 meter bred kajgade. Anlæggelsen af depotet giver desuden mulighed for at forlænge kajområdet i etaper, og allerede nu har Port of Aalborg de første udvidelsesplaner på plads.

“Etableringen af en kajforlængelse på 300 meter mod øst fra den nuværende multiterminal er netop blevet godkendt. Den skal være med til at understøtte den forestående transportcenterudvidelse og dermed bidrage til et markant løft af rammerne for den multimodale transport til og fra Nordjylland,” siger Kjartan Ross.

Anlæggelsen af det nye nyttiggørelsesdepot ventes igangsat inden jul, hvor den første spuns rammes, og allerede næste år kan den indledende jordopfyldning begynde. Aktuelt er projekteringen i fuld gang, og her fylder hensyn til projektets grønne bundlinje meget.
Port of Aalborg har nemlig besluttet, at CO2-aftrykket i forbindelse med alt fremadrettet byggeri og anlæg skal monitoreres tæt med henblik på at minimere miljøpåvirkningen. Det gælder dermed også for det nye nyttiggørelsesdepot.

“Projektet i sig selv er i forvejen en god grøn case, da vi tager et spildprodukt og nyttiggør –men vi arbejder også tæt sammen med vores rådgiver NIRAS om at udforme anlægsprojektet på en sådan måde, at vi kan arbejde holistisk med projektets miljøpåvirkning,” lyder det fra Teknik- & Miljøchef i Port of Aalborg, Mette Schmidt.

“Vi kigger på de direkte påvirkninger – altså dem vi som bygherre er ansvarlige for – men i høj grad også på de indirekte påvirkninger herunder blandt andet på påvirkningerne fra vores underleverandører og medarbejdere. Vi tror på, at det fokus kan bidrage til, at anlægget bliver så bæredygtigt som muligt og samtidigt danner præcedens for en ny måde at gennemføre anlægsprojekter på,” siger hun.

Det forventes, at anlæggelsen af det nye nyttiggørelsesdepot inklusive opfyldning vil forløbe frem mod 2028. Port of Aalborg forventer dog allerede at have de første knap 300 meter af kajforlængelsen klar til brug inden for de næste par år, hvilket blandt andet skal understøtte etablering af nye kajnære bulkpakhuse.

Powered by Labrador CMS