Plangrundlaget for udvidelsen af Aarhus Havn er underkendt

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn og formåede i 2023 at øge havnens markedsandel til 73 procent af det danske containermarked.

Planklagenævnet har underkendt det plangrundlag, som vil gøre det muligt at udvide Aarhus Havn. Dermed må den store havneudvidelse i byen droppes.

Planerne om en stor havneudvidelse af Aarhus Havn har lidt et gevaldigt knæk. Planklagenævnet har nemlig ophævet Aarhus Kommunes lokalplan og kommuneplantillæg, fordi planerne og den tilhørende miljørapport lider af 'væsentlige retlige mangler'. Sådan lyder det i afgørelsen fra nævnet.

Det er indgivet i alt ni klager over lokalplanen og den miljørapport, som Aarhus Kommune har udarbejdet som grundlag for havneudvidelsen.

"Det er beklageligt, at klagenævnet har fundet anledning til at underkende plangrundlaget for udvidelsen af Yderhavnen. I afgørelsen peger nævnet på flere punkter, hvor plangrundlaget ikke lever til fulde op til kravene, og det vil vi nu sætte os detaljeret ind i. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt sige yderligere om, hvad afgørelsen kommer til at betyde for selve projektet ud over, at plangrundlaget ikke er gyldigt på nuværende tidspunkt," lyder det i en pressemeddelelse fra Torben Simonsen, der er kontorchef i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune.

Forundret borgmester

På borgmesterkontoret i Aarhus Kommune er borgmester Jacob Bundsgaard (S) overrasket over udfaldet af sagen.

"Det er med forundring, at Aarhus Kommune i dag har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet om udvidelsen af Aarhus Havn. I første omgang vil jeg afvente Teknik og Miljøs gennemlæsning af afgørelsen og afdelingens vurdering, men afgørelsen kalder selvfølgelig på en drøftelse med forligspartierne bag den politiske aftale om havneudvidelsen snarest muligt, hvilket jeg vil tage initiativ til," lyder det fra borgmesteren i en kommentar til afgørelsen.

Aarhus Kommune oplyser, at man nu vil gennemlæse afgørelsen i samråd med Aarhus Havn samt havnens rådgivere.

Powered by Labrador CMS