Nu kan Aalborg blive en grøn energihub i Europa

Nordhavnen i Aalborg. Arkivfoto: Port of Aalborg
Nordhavnen i Aalborg.

REintegrate og European Energy er videre i IPCEI-udbud og kan nu gå i gang med stor satsning på grøn energihub i Nordjylland.

Publisert Sist oppdatert

Vejen er banet for, at Aalborg kan blive en grøn energihub i Europa. Erhvervsministeriet har fredag meddelt, at REintegrate og European Energy vil være blandt de danske deltagere i det storstilede IPCEI-udbud for Power-to-X løsninger. Partnerduoen havde budt ind med projektet ”Green CCU Hub Aalborg”.

Projektet stiler mod at etablere en større e-metanolproduktion på Aalborg havn, som første skridt i en større grøn energihub, der langsigtet skal udnytte CO2 fra bl.a. Aalborg Portland og konvertere det til fremtidens grønne brændstoffer. REintegrate og European Energy står bag ansøgningen sammen med Blue World Technologies. European Energy og REintegrate vil stå for den økonomiske og tekniske rygrad i projektet og vil være støttet af Haldor Topsøe på den tekniske side. Blue World Technologies vil stå for udvikling og demonstration af brændselscelleteknologi, som effektivt vil udnytte den grønne e-metanol til blandt andet transportsektoren. Derudover har projektet fået støtteerklæringer fra andre større spillere, herunder altså Aalborg Portland og Aalborg havn.

Det er tanken, at projektet skal munde ud i en årlig produktion af 75.000 tons e-metanol, hvilket vil gøre det til et af de største produktionsfaciliteter af e-metanol i Europa. Projektet vil samtidig understøtte udviklingen af et af verdens største test-sites af brændselsceller, der er drevet af e-metanol.

“Jeg er meget tilfreds og stolt over, at REintegrate, European Energy og vores gode partnere er blevet udvalgt til at repræsentere Danmark på europæisk plan inden for et område, som i den grad kan være med til at sætte os på verdenskortet. Der er ingen tvivl om, at Power-to-X i mange år frem vil sætte dagsordenen for, hvordan vores samfund i fremtiden kommer til at bruge den vedvarende energi, som vores vindmøller og solceller leverer,” siger administrerende direktør for European Energy, Knud Erik Andersen.

Hos REintegrate, der er vokset ud af Aalborg Universitet, er man spændt på at kunne gå i gang med planerne om at gøre netop Aalborg til en central grøn energihub i europæisk sammenhæng.

“Vi har gennem adskillige år arbejdet frem mod denne ’Giga-Fuel’ brændstoffabrik i Aalborg som er det første af sin art med storskalaudvikling af e-metanol, der kan sætte den tunge transportsektor fri fra olien. Med dette projekt kommer produktionen af e-metanol til for alvor at rykke ind på markedet for blandt andet skibsbrændstof,” siger Lars Udby administrerende direktør for REintegrate.

“Med dette projekt får vi en platform til at demonstrere, at vores brændselsceller, der kører på e-metanol kan opskaleres, således at vi for alvor kan få det ud og konkurrere på markedet,” siger Mads Friis Jensen, kommerciel direktør i Blue World Technologies.

Samtidig vil anlægget kunne levere en betydelig mængde fjernvarme til Aalborg og på den måde medvirke til at understøtte en tidlig udfasning af Nordjyllandsværket, der anvender fossilt brændsel.

Det ansøgte projekt kommer til at bryde en af de største barrierer for udvikling og skalering på brintmarkedet ved at kunne fremstille e-metanol til brug for tung transport og skibsfart. Projektet vil bidrage væsentligt til CO2 reduktionsmålene i Danmark og Europa frem mod 2030, med en samlet reduktion på 700.000 tons i perioden frem mod 2030. Som en direkte konsekvens af dette projekt vil der ske en prisreduktion, som muliggør duplikering og skalering i perioden mellem 2025 og 2030, som vil bidrage med yderligere CO2 reduktion på 1.000.000 tons frem mod 2030 inden for transportsektoren.

Med dette projekt tages det første skridt mod at etablere et anlæg til Carbon Utilization i Aalborg med opbakning fra Aalborg Portland, Reno-Nord og E.On som mulige CO2 leverandører. Samtidig er der opbakning til projektet fra Mærsk, Circle K og Bunker One, som ser store perspektiver i udbygning af produktionen frem mod 2030.

De deltagende projekter skal nu igennem et europæisk matchmaking-forløb med andre europæiske projekter. Forløbet skal afklare, hvordan projekterne passer ind i en fælles værdikæde og dermed, om de kan indgå i etableringen af et IPCEI på tværs af medlemsstater.

Regeringen har afsat 850 millioner kroner til den danske deltagelse i et IPCEI på brint. De danske projekters endelige deltagelse i det fælleseuropæiske brintprojekt, og dermed stillingtagen til statsstøtte, vil afhænge af matchmaking-forløbet og Europa-Kommissions endelige godkendelse.

Powered by Labrador CMS