Aalborg spiller vigtig rolle i internationale havvindmølleprojekter

Foto: Port of Aalborg

Der er sat endnu en tyk streg under, at vindenergiindustrien ved Aalborg havn er i international topklasse. For nylig har Port of Aalborg påbegyndt klargøringen af et 110.000 kvadratmeter stort område i Østhavnen, hvor der over de næste år skal produceres gigantiske offshore transformerstationer til storstilede vindenergiprojekter.

Publisert

Aalborg er en fremtrædende aktør i den internationale vindenergibranche som en hastigt voksende produktions- og testhub. I havneområdet finder man blandt andet nogle af branchens internationale frontløbere, ligesom området markerer sig med den største koncentration af vingetestfaciliteter i verden. På globalt plan vender aktører i vindenergibranchen blikket mod Aalborg, når der skal findes viden, udvikles teknologier og hentes arbejdskraft.

Seneste bevis på Aalborgs styrkeposition er et kæmpeprojekt, der netop er gået i gang i Aalborg. Over de kommende år skal stålproducenten Bladt Industries og entreprenørvirksomheden Semco Maritime i samarbejde producere fem 880 MW transformerstationer, der kommer til at udgøre centrale dele af gigantiske internationale havvindmølleprojekter, og de skal produceres på Østhavnen.

Projektet er de to virksomheders 21. fælles projekt siden 2003, og hos Port of Aalborg er man meget begejstret for det tætte samarbejde, der rækker langt ud over den konkrete opgave.

“Dette projekt er fantastisk for erhvervsudviklingen på havnen. Når nogle af områdets aktører spiller så vigtig en rolle i udviklingen af grøn vindenergi og placerer produktionen i Aalborg, er det et udtryk for, at vi er gode til at skabe rammerne for innovative aktører, der bidrager til grøn vækst og nye arbejdspladser i området. Så vi strækker os gerne langt for at lykkes med sådanne projekter,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Port of Aalborg har dedikeret et 110.000 kvadratmeter stort ekstra område til projektet – svarende til omtrent 15 fodboldbaner. Og kører man igennem rundkørslen ved Tranholmvej og Rørdalsvej på Østhavnen, kan man se, at klargøringen af det store areal allerede er i fuld gang.

“Lige nu arbejder vi tæt sammen med Port of Aalborg om forberedelse af det nye areal her på havnen. 60.000 kvadratmeter skal bruges til produktion af de kommende transformerstationer med fuld infrastruktur over og under jorden. De øvrige 50.000 kvadratmeter vil blive brugt til opbevaring og samling af store dele,” lyder det fra VP Operations Management Office hos Bladt Industries, Søren Schlott Mikkelsen.

Hver transformerstation vejer mellem 2.500 og 4.500 tons og er af en ganske anselig størrelse. Som en del af projektet udvides vejen hen til kajen derfor til 30 meter i bredden med fuld asfaltbelægning, så de færdige transformerstationer kan transporteres direkte til kajkanten uden at skulle igennem produktionsområdet. Ligeledes udvides platformen på kajen, så de kan køres direkte ombord på skibene, og vanddybden ved kajkanten øges fra 9,7 meter til 11 meter.

Powered by Labrador CMS