Girl Power på Martec: 60 piger fik inspiration til en maritim karriere

I alt 60 piger deltog, da den maritime uddannelsesinstitution Martec inviterede til inspirationsdag, hvor kvindelige rollemodeller fra Det Blå Danmark fortalte om en maritim karriere.

Torsdag den 17. marts inviterede Martec indenfor til en maritim inspirationsdag for piger. 60 piger deltog, hvoraf hovedparten kom fra HTX i Aalborg. De mødte kvindelige rollemodeller fra Det Blå Danmark, både kvinder som arbejder i den maritime sektor og kvinder, som har valgt en maritim uddannelse til henholdsvis maskinmester eller skibsfører.

Baggrunden for arrangementet er, at den maritime sektor i disse år gennemgår en massiv udvikling og forandring, især i forhold til den grønne omstilling. For at bevare Danmarks position som en førende søfartsnation, er det vigtigt at have en dygtig og divers arbejdsstyrke, men kvinder er markant underrepræsenteret på de maritime uddannelser.

En væsentlig årsag hertil er, at kendskabet til de maritime uddannelser er lav og at viden om, hvad man kan udrette med uddannelserne ikke er stor nok. Det giver god grobund for fordomme. Det har Martec valgt at gøre noget ved i samarbejde med Det Blå Danmark/World Careers og inviterede derfor til et informationsarrangement for kvinder under titlen – GirlPower – kvinder til søs.

Formålet med at lave et separat arrangement for piger, er at give dem mulighed for at møde kvindelige rollemodeller og stifte bekendtskab med mulighederne for en maritim karriere i en tryg atmosfære. Det giver plads til alle de små og større spørgsmål, uden at man skal tage hensyn til tilstedeværelse af drenge. Derfor blev der sideløbende kørt to arrangementer for henholdsvis de 60 piger og for 90 drenge fra HTX i Aalborg og Maritim Student STX og HF.

Der hersker mange fordomme om de maritime uddannelser. Nogle af fordommene handler om uddannelsen til maskinmester. På trods af at op mod 90 procent af maskinmestrene ikke kommer ud at sejle men arbejder på land og en stor del i den grønne omstilling. Alligevel er en af fordommene, at læser man til maskinmester, skal man ud at sejle.

En anden fordom er, at man ikke kan kombinere en maritim karriere som f.eks. skibsfører med et familieliv. Denne fordom blev også afkræftet på GirlPower, hvor Kristina Pind, som tidligere har sejlet og nu er gået i land og har en kernefamilie. Hun arbejder i dag som HSEQ (Health Safety Environment Quality) director i en dansk vindmøllevirksomhed, Seaway7.

På arrangementet var der også indlagt speeddating med 5 rollemodeller fra det maritime Danmark:• Signe Barfoed fra Rederiet Torm. Signe er uddannet skibsfører og arbejder i dag som skibsfører.• Caroline Muff Jensen, HF Søfart fra Martec og har sejlet med både Skoleskibet Danmark og Kongeskibet Dannebrog.• Mia Madsen, uddannet maskinmester og arbejder i dag som instruktør på Martec Training Center• Ismahan Farah Samakab, maskinmesterstuderende på Martec• Mathilde Damgaard Jensen, skibsførerstuderende på Martec og tidligere elev på Skoleskibet Danmark.

Herefter tog Det Blå Danmark – World Careers over og faciliterede spillet Seven Seas, hvor man i grupper via et interaktivt spil får en god introduktion til de forskellige karriereveje i den maritime branche.

Om eftermiddagen var der sceneskift til Martec Kragholmen og til mere hands-on oplevelser og samarbejdsøvelser. Alle øvelser bidrager til et indtryk af hvad man kan forvente på de maritime uddannelser.

The post Girl Power på Martec: 60 piger fik inspiration til en maritim karriere first appeared on FiskerBladet.

Powered by Labrador CMS