Indkøb af gummibåde til Forsvaret ophæves efter alvorlige fejl

RHIB’er af typen 740.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har valgt at ophæve indkøbet af syv hurtiggående gummibåde fra leverandøren Pro-Safe ApS, da fartøjerne har en række alvorlige fejl og mangler.

"Duer ikke! Væk!"

Sådan sagde kongedatteren i H.C. Andersens eventyr fra 1855 om Klods-Hans, og nu - 169 år senere - siger Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) det samme om de syv hurtiggående gummibåde, som de i sommeren 2023 fik leveret fra Pro-Safe ApS.

Efter levering har FMI nemlig konstateret, at alle fartøjerne - seks RHIB’er af typen 740 og en enkelt af typen 740 FKP - har en række alvorlige fejl og mangler, hvorfor der har været indhentet ekstern bistand til at afdække og beskrive manglerne. Det oplyser FMI i en pressemeddelelse

Styrelsen har efterfølgende fået vurderet, at udbedringsomkostningerne udgør et betydeligt beløb, der formentlig vil overstige anskaffelsesprisen for bådene, og henset til manglernes karakter og skønnede udbedringsomkostninger har FMI derfor truffet beslutning om at ophæve indkøb af de i alt syv fartøjer.

Powered by Labrador CMS