Forsvaret sætter fokus på beskyttelse af undersøisk infrastruktur

Også om natten holder Søværnets skibe nøje øje med den aktivitet, der foregår på havet. Både med radar og anden teknologi og med almindeligt udkig.

Der sættes fokus på beskyttelse af undersøisk kritisk infrastruktur, når Forsvaret i disse uger deltager i den internationale aktivitet Nordic Warden.

Søværnet holder både dag og nat øje med aktiviteter på havet, men for at skærpe det internationale samarbejde om overvågning til søs, så deltager Forsvaret i disse uger i den internationale aktivitet Nordic Warden, der sætter fokus på beskyttelse af undersøisk kritisk infrastruktur. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Nordic Warden er en såkaldt 'JEF Response Option', der er en fælles indsats for at imødegå trusler mod undersøisk kritisk infrastruktur eller andre alvorlige hændelser, som kan skabe usikkerhed for landene i JEF-samarbejdet, som tæller de ti lande Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Holland, Estland, Letland og Litauen.

Aktiviteten foregår i Østersøen, danske farvande og i andre vigtige havområder for landene i JEF-samarbejdet, hvor en koordineret indsats over de næste uger altså skal overvåge skibstrafik i områder med undersøisk kritisk infrastruktur og danne et fælles maritimt situationsbillede.

Powered by Labrador CMS