Vigtige møde i IMO skal bane vejen for klimaneutral skibsfart

FN’s søfartsorganisation, IMO.

I de kommende to uger fremlægges blandt andet forslag til fremtidig klimaregulering for skibsfarten, når FN’s søfartsorganisation, IMO holder de første møder siden vedtagelsen af klimastrategien, der sigter mod klimaneutral skibsfart i 2050.

For første gang siden vedtagelsen af klimastrategien fra juli 2023, der sigter mod klimaneutral skibsfart i 2050, afholdes der i de kommende to uge møder i FN’s søfartsorganisation, IMO, og for Danmark deltager Søfartsstyrelsen i forhandlinger om klimaregulering for den internationale skibsfart. Det skriver styrelsen på det sociale medie LinkedIn.

Det helt store emne på dagsordenen er de forslag til fremtidig klimaregulering, som ligger på bordet, og fra EU’s side er der forslag til en brændstofstandard i kombination med en afgift på drivhusgasudledninger fra skibsfarten.

Det er forventningen, at drøftelserne vil skabe en større forståelse af de fremlagte forslag blandt medlemsstaterne, og møderne er således et vigtigt skridt på vejen mod en udvælgelse af reguleringstiltag, som skal endeligt besluttes i 2025.

For Danmark er det en prioritet, at den samlede regulering kan sikre opfyldelse af målene i IMO’s 2023 klimastrategi, herunder målet om klimaneutral skibsfart i 2050.

Powered by Labrador CMS