Skriver brev til IMO:

Danmark vil have strengere regler for skibscontainere

Reglerne for skibscontainere bør strammes, mener ministre fra Danmark, Tyskland og Holland.

Erhvervsminister Morten Bødskov vil i fællesskab med sine kolleger fra Holland og Tyskland have IMO til at stramme reglerne for skibscontainere.

Det har kræver et større oprydningsarbejde fra det maritime erhver, efter et containerskib fra Maersk i december sidste år tabte 46 containere i Nordsøen. Episoden er dog langt fra enestående, og hvert år taber den globale skibsfart containere, der ender på havets bund til skade for havmiljøet og til fare for søfarten.

Derfor opfordrer erhvervsminister Morten Bødskov sammen med ministerkolleger fra Tyskland og Holland nu FN’s søfartsorganisation, IMO, til at skærpe reglerne for containerskibe. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Opfordringen kommer i et brev sendt til IMO’s generalsekretær Arsenio Dominguez, hvor i de tre ministre blandt andet anbefaler søfartsorganisationen at se på muligheden for at skærpe kravene til konstruktionen af containere, så de bedre kan holde til at lastes i flere lag.

Dertil foreslår de tre ministre, at der sættes globale krav til, hvordan rederierne beregner fastgørelsen af containere, og at skibenes besætninger trænes i at kunne forudsige risikable bølgeforhold.

"Vores havbunde skal ikke være containerkirkegårde. Det forurener havmiljøet med plastik og udgør en risiko for sejlende. Derfor har jeg i fællesskab med mine tyske og nederlandske kollegaer sendt et brev med anbefalinger til IMO’s generalsekretær, så vi kan komme problemet til livs. Der er ikke nogen lette løsninger. Det ved vi, og det samme gør erhvervet, der tager problemstillingen meget alvorligt. Men det er vigtigt, at vi sammen på tværs af farvande gør alt for at undgå flere tabte containere på havets bund," lyder det fra erhvervsminister Morten Bødskov.

De tre medunderskrivere opfordrer IMO til at betragte tiltagene i en større helhed, der sikrer, at de enkelte tiltag understøtter hinanden. Ved ikke kun at justere enkeltvis vil man fremover bedre kunne bidrage til at forebygge tab af containere og mindske plastikforurening i havet.

Powered by Labrador CMS