Lille fremgang efter stort møde i IMO

FN’s søfartsorganisation, IMO.

Fastlæggelsen af global, forpligtende kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten var et af de væsentligste punkter på dagsordenen, da IMO’s Marine Environment Protection Committee i sidste uge holdt første siden vedtagelsen af den nye strategi om klimaneutral skibsfart omkring 2050.

For første gang siden medlemslandene i IMO’s Marine Environment Protection Committee sidste år vedtog en strategi om, at den globale skibsfart skal være klimaneutral omkring 2050, mødtes landene i sidste uge igen. Det skete på et stort møde i London, hvor de helt store emner på dagsordenen var forslag til fremtidig klimaregulering.

På mødet i IMO blev man blandt andet enige om strukturen for de videre forhandlinger, så man blandt andet fortsætter arbejdet med en økonomisk mekanisme, der skal give incitament til omstillingen henimod net-zero og en brænd­stof­stan­dard, der gradvist skal være med til at reducere indholdet af drivhusgasser i skibsfartens brændstof­for­brug.

"Vi har hele tiden vidst, at for­hand­lin­ger­ne om at få global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten på plads ville blive en vanskelig og kompleks proces både teknisk og politisk. For­hand­lin­ger­ne foregår på et omskifteligt geopolitisk bagtæppe, hvor landene har vidt forskellige udgangspunkter og interesser. Derfor er det væsentligt, at alle 175 medlemslande fastholder ambitionen om klimaneutral skibsfart omkring 2050. Det er i sig selv positivt, at for­hand­lin­ger­ne fortsætter,” lyder det fra direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier, Nina Porst, i en pressemeddelelse.

Det er også væsentligt for at fremme rederiernes investeringer i nye grønne skibe, at arbejdet med kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten skrider fremad.

"Vi er langt fra i mål, og vanskelige forhandlinger venter forude. Vi har oplevet små men fornuftige fremskridt denne uge. Rammen er sat, og processen fortsætter. Nu skal rammerne udfyldes med mere detaljeret indhold. Jeg er fortsat optimist og tror på, at vi kan nå et godt resultat og få den fornødne regulering på plads senest i 2025," siger Nina Porst.

Powered by Labrador CMS