Danske Rederier sender ønsker til nye politikere i Europa-Parlamentet

Fokus på blandt andet den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik og maritim sikkerhed. Det er blandt ønskerne, som Danske Rederier har til de kommende kandidater og medlemmer af Europa-Parlamentet, der inden længe skal vælges.

Der står meget på spil, når danskerne den 9. juni skal til stemmeurnerne og vælge de par­la­men­ta­ri­ke­re, som skal have plads i Europa-Parlamentet i de kommende fem år, og derfor har Danske Rederier nu udsendt en 'ønskeliste' og de vigtigste punkter for det maritime erhverv, som skal have ekstra fokus over den kommende valgperiode. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Set fra Danske Rederiers synspunkt bør medlemmerne af Europa-Parlamentet især have fokus på den grønne omstilling, handels- og in­du­stripo­li­tik og sikkerhed - tre helt afgørende områder for skibsfarten.

Grøn omstilling

Med en global målsætning om at skibsfarten skal være klimaneutral omkring 2050, er det helt afgørende, at man sikrer, at der er nok alternative, grønne brændstoffer til skibene, og derfor ser Danske Rederier gerne, at EU går forrest i jagten på den grønne omstilling.

Ligeledes er det også vigtigt at sikre, at sags­be­hand­ling­sti­den for udbygning af vedvarende ener­gi­pro­jektor nedbringes, og at unødigt bureaukrati ikke står i vejen for den grønne omstilling og produktionen af den grønne energi, som samfundet har brug for.

"Skibsfarten er godt i gang med rejsen mod at blive grøn. Men det kræver meget store mængder grønne brændstoffer, som ikke findes i dag, for at komme i mål med den grønne omstilling af skibsfarten. Det kommer til at kræve store investeringer i hele værdikæden og pro­duk­tions­ap­pa­ra­tet og tæt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og organisationer. Og her er det afgørende, at EU går forrest, og Europa-Parlamentet presser på," lyder det fra administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Handels- og in­du­stripo­li­tik

I en omskiftelig verden, hvor for­sy­nings­kæ­der er under pres og bekymringen for øget protektionisme og regionalisme er stigende, mener Danske Rederier desuden, at der er brug for, at EU fører en aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik. Der skal findes nye nødvendige balancer mellem nyttig handel og nødvendig selvforsyning, og eksisterende handelsaftaler bør implementeres fuldt ud, ligesom kon­kur­ren­ce­forvri­den­de statsstøtte og andre diskri­mi­ne­ren­de tiltag skal reduceres.

Danske Rederier ser derfor gerne, at den europæiske uden­rig­stje­ne­ste styrkes, og man bør i højere grad har fokus på rådgivning, sce­na­ri­e­plan­læg­ning og tæt dialog med erhvervslivet.

Sikkerhed og transport

Det tredje at de øverste ønsker på listen fra Danske Rederier er, at EU bør tale med en stærkere stemme i verden og stå mere sammen for at forsvare europæernes sikkerhed.

"Der er alt for mange steder, hvor det er alt for farligt for vores skibe at sejle. Houthiernes angreb på den civile skibsfart i Det Røde Hav. Pirater i Guineabugten og i andre farvande. Det kræver en koordineret indsats af det internationale samfund at komme disse udfordringer til livs. Og her bør EU-landene i langt højere grad opruste og koordinere deres indsats for at forsvare vores søfarende og skibe og de for­sy­nings­kæ­der, som ver­dens­han­de­len afhænger af," lyder det fra Anne H. Steffensen.

Derudover mener foreningen, at der i stigende grad er brug for, at EU og medlemslandene iværksætter effektive tiltag til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, herunder ikke mindst narkosmugling via de europæiske havne, ligesom de fremhæver, at EU kan spille en vigtig rolle for at sikre et bedre samspil mellem forskellige trans­port­for­mer. Nærskibsfarten er nemlig en vigtig del i det puslespil, der udgør den grønne omstilling på trans­por­t­om­rå­det.

Powered by Labrador CMS