Ny EU-aftale om bekæmpelse af forurening fra skibe

EU’s Direktiv om forurening fra skibe og indførelse af sanktioner for ulovlig forurening skal revideres. Det er en del af Kommissionens samlede plan for bæredygtig skibsfart, der stiler mod nul emissioner, nul forurening og nul ulykker.

Publisert

I Europa-Parlamentet er man blevet enige om at tilpasse direktivet til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL), men direktivets anvendelsesområde samtidig udvides til at omfatte flere typer forurenende stoffer, der udledes i havet, såsom spildevand og affald, til stor tilfredshed fra dansk side.

For Danske Rederier er det nemligt afgørende at gribe ind overfor ulovlig forurening, ligesom det er afgørende, at europæiske og internationale regelsæt ikke er i modstrid med hinanden, og netop disse elementer tages der højde for i revisionen af direktivet, hvilket vækker glæde både i rederiforeningen og hos MEP Bergur Løkke Rasmussen fra Moderaterne, som har været med til at forhandle aftalen på plads.

Europa-Parlamentet formåede desuden at sikre en forpligtelse for EU til at revidere reglerne fem år efter deres implementering i national lovgivning for at vurdere, om plastaffald i havet, tab af containere og spild af plastgranulat fra skibe også bør straffes.

“Jeg er glad for, at jeg som Renew-gruppens forhandler på direktivet om forurening fra skibe har været med til at sikre, at Europa nu får en styrket lovramme til at kunne identificere og straffe forureninger fra skibe. Vi skal alle sammen blive bedre til at skåne miljøet, og det her er et fint skridt i den grønne retning. Desuden er jeg glad for, at Kommissionen nu skal undersøge muligheder for at forbedre sa­tel­li­tover­våg­ning af containertab, så de ikke bare flyder rundt i havet,” lyder det fra Bergur Løkke Rasmussen.

EU-regler skal understøtte internationale shippingvilkår

Danske Rederier støtter formålet med direktivet om at indarbejde internationale standarder om forurening fra skibe i EU-lovgivningen og sikre, at lo­vover­træ­del­ser er underlagt effektive sanktioner.

"De nye for­an­stalt­nin­ger styrker direktivet, herunder særligt i forhold til effektiv håndhævelse og sanktioner, og bidrager til forebyggelse af forurening. For os i Danske Rederier er det også centralt, at man er lykkedes med sikre, at begreber og indhold flugter med de internationale regler i MARPOL-konventionen og Hav­rets­kon­ven­tio­nen, så der ikke opstår modstridende regelsæt. Dermed kan EU-reglerne understøtte lige shippingvilkår internationalt, så europæisk skibsfarts kon­kur­ren­ce­ev­ne ikke forringes," siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.

Den politiske aftale skal nu vedtages formelt af Europa-Parlamentet og Rådet.

Powered by Labrador CMS