Danske Rederier: Prioriter globale regler frem for regionale særregler

Europa-Parlamentet har vedtaget, at man ønsker strammere europæiske regler for tab af pla­stik­gra­nu­lat, men Danske Rederier anbefaler, at man fra europæisk hold fokuserer på at sikre strammere globale regler vedrørende maritim transport af pla­stik­gra­nu­lat i stedet for at indføre regionale særregler i EU.

Publisert

Et stort flertal i Europa-Parlamentet har stemt for et forslag om at begrænse forurening med pla­stik­gra­nu­lat igennem hele for­sy­nings­kæ­den, herunder også ved transport med skib.

I Danske Rederier støtter man ganske vist intentionen om at begrænse forurening med pla­stik­gra­nu­lat, men foreningen peger på, at det er vigtigt, at der bliver lavet globale regler på området, der gælder uanset, hvor man sejler. Pla­stik­foru­re­ning i verdens have spreder sig nemlig uanfægtet af grænser mellem lande og regioner. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Danske Rederier anbefaler derfor klare internationale rammer for søfarten og påskynder, at EU’s medlemslande i højere grad bakker op om det igangværende arbejde i IMO med at sikre globale retningslinjer for transport af pla­stik­gra­nu­lat til søs.

"Pla­stik­foru­re­ning er et alvorligt problem. Og vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at pla­stik­gra­nu­lat ikke ender i havet. Det siger sig selv. Men da pla­stik­gra­nu­lat transporteres mange steder i verden, bør målet være, at vi får globale retningslinjer, der gælder uanset, hvor man sejler,” lyder det fra direktør for Klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier, Nina Porst.

I FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion, IMO, arbejder man allerede på strammere regler på dette område. Indtil videre har man vedtaget vejledende retningslinjer for, hvordan man skal håndtere pla­stik­gra­nu­lat ombord, men hos Danske Rederier er håbet, at ret­nings­linjer­ne bliver gjort obligatoriske at følge.

"Det er min klare forventning, at vi inden for en overskuelig fremtid vil se obligatoriske globale retningslinjer for transport af pla­stik­gra­nu­lat til søs blive vedtaget i IMO. Derfor vil det også være kon­trapro­duk­tivt, hvis EU og andre regionale aktører i mellemtiden begynder at vedtage egne regler på området. Det bedste vil klart være, hvis alle gode kræfter, som arbejder for at stoppe forurening af vores have med pla­stik­gra­nu­lat, arbejder sammen om at sikre de bedst mulige globale regler i IMO," siger Nina Porst.

Powered by Labrador CMS