Danske Rederier bakker op om anbefalinger fra virk­som­heds­forum

Administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Regering og Folketing bør handle på hurtigst muligt på de anbefalinger, som Virk­som­heds­forum for globale risici har offentliggjort. Sådan lyder opfordringen fra Danske Rederier.

"Virk­som­heds­forum for globale risici har leveret gode og konkrete anbefalinger, som regering og Folketing bør handle på hurtigst muligt."

Sådan lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra Danske Rederier, efter Virk­som­heds­forum for globale risici, som Er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov nedsatte på vegne af regeringen, i sidste uge offentliggjorde deres anbefalinger, der på en lang række områder vil mindske danske virksomheders sårbarhed i en usikker og omskiftelig verden.

I Danske Rederier er de særligt glade for en række anbefalinger, der adresserer en række af skibsfartens største udfordringer, der blandt andet handler om større fokus på at styrke den europæiske handelspoli­ti­ske indsats samt sikre robuste forsyningskæder gennem EU.

Samtidig lægger virksomhedsforummet op til et tættere dansk og europæisk samarbejde med det Globale Syd, hvor der er et stort, uudnyttet vækst­po­ten­ti­a­le, ikke mindst for skibsfarten, ligesom der i rapporten er fokus på at udnytte unikke danske vækst­mu­lig­he­der, herunder indenfor skibsfarten.

"Det er rigtig godt set, når det i rapporten fremhæves, at skibsfarten er en dansk styrkeposition, hvor der er behov for en handlingsplan for at forløse skibsfartens vækst­po­ten­ti­a­le. Regeringen har netop også i sit re­ge­rings­grund­lag fremhævet behovet for en vækstplan for Det Blå Danmark. Jeg håber meget, at regeringen hurtigst muligt påbegynder arbejdet med den konkrete udformning af en sådan vækstplan. Fra Danske Rederiers og branchens side bidrager vi hellere end gerne med gode ideer," siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Rapporten fremhæver også behovet for lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande, mindre bureaukrati og færre byrder for erhvervslivet såvel som behovet for at sikre, at der produceres grøn energi nok, hurtigt nok.

"En af de største udfordringer for skibsfarten, både i Danmark og globalt, er at skaffe grønne brændstoffer nok til at realisere den meget ambitiøse målsætning om klimaneutral global skibsfart i 2050. Det formuleres meget præcist i rapporten. Det handler om at sikre ” Rigeligt med grøn energi hurtigt nok," lyder det fra Anne H. Steffensen.

Powered by Labrador CMS