Vækstplan skal gøre dansk skibsfart endnu stærkere

Administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Et nyt vækstteam skal skabe det bedst mulige grundlag for de danske rederier og maritime virksomheder samt styrke væksten i erhvervet. Rettidig omhu, mener man i Danske Rederier, som står på spring for at bidrage med gode idéer.

Der er masser af positive tilkendegivelser fra Det Blå Danmark, efter regeringen med er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov i spidsen har nedsat et vækstteam, der skal se på den maritime sektors rammevilkår og potentialer, der kan styrke væksten i erhvervet.

Sådan lyder det i hvert fald i en pressemeddelelse fra Danske Rederier, der står på spring for at bidrage med gode idéer.

"Det er fantastisk glædeligt og helt rigtigt set, at regeringen nedsætter et vækstteam, der skal tage dansk skibsfart til nye højder. Vi skal hele tiden se på, hvor vi kan blive bedre og sikre, at vi har rammevilkår, så danske rederier er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på ver­dens­mar­ke­det," siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Anbefaler et bredt fokus

Dansk skibsfart, der med 18 procent af den samlede danske eksport i 2023 uden sammenligning er Danmarks største eksporterhverv, er kendetegnet ved høj kvalitet og årtier af nedarvet maritim 'know-how', men for rederiforeningen er det vigtigt med et strategisk fokus på de muligheder, der kan gribes, og de udfordringer, der venter i horisonten.

Danske Rederier anbefaler derfor, at det nye vækstteam bør have et bredt fokus, der dækker hele Det Blå Danmark. Helt konkret bør man fokusere på de vækst­mu­lig­he­der, den grønne omstilling giver, samt hvordan vi sikrer de rette kompetencer til vands og til land.

"Vi kan ikke tillade os at hvile på laurbærrene. Danmark skal være med helt i front med grøn skibsfart og maritim teknologi. Vi skal sikre vækst i Det Blå Danmark, og vi skal sikre ambitiøs international regulering, så vi ikke bliver sejlet agterud af stærke og hurtigt voksende skibsfartshubs som Kina, Singapore og Dubai. Fra Dansk Rederiers side glæder vi os meget til at gå konstruktivt ind i processen og bidrage med gode ideer," siger Anne H. Steffensen.

Det nye vækstteam skal efter planen aflevere en række nye anbefalingertil regeringen inden udgangen af 2024, der altså skal være afsæt for arbejdet med en ny vækstplan for Det Blå Danmark.

Powered by Labrador CMS