Danske Maritime: Totalforbud mod scrubbere vil være politisk selvmål

Administrerende direktør i Danske Maritime, Jenny Braat.

Udmeldingen om at miljøminister Magnus Heunicke vil forbyde alle typer scrubbere i danske farvande er problematisk. Sådan lyder det fra Danske Maritime.

Publisert

Et totalforbud mod scrubbere, kan påvirke den internationale skibsfart til Danmark negativt, hvilket vil ramme den maritime branche hårdt økonomisk, og så har scrubbere vist sig at kunne løse endnu flere klima- og miljømæssige udfordringer fra skibsfarten end det oprindelige mål om at reducere forurening fra svovl. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra interesseorganisationen Danske Maritime, efter miljøminister Magnus Heunicke har varslet forhandlinger med henblik på et totalforbud af skibsfartens røgrensere.

Melding fra ministeren kommer på baggrund af et forarbejde i Miljøministeriet, hvor Danske Maritime og danske producenter af teknologi til røgrensning ellers har givet fagligt input. Både i relation til åbne scrubbere, der leder vaskevandet ud i havet, når den lovpligtige kontinuerlige måling op imod flere grænseværdier er registreret, og i relation til lukkede scrubbere, hvor vaskevandet renses ombord, og en væsentlig mindre mængde, kaldet bleed-off, udledes til havet efter den samme lovpligtige kontinuerlige måling – og såfremt værdierne ligger over grænserne, udledes vandet ikke, men sendes tilbage til yderligere rensning.

En række tekniske og faktuelle bemærkninger fra den maritime industri blev dog ikke medtaget trods vedholdende kommunikation, og derfor vil den politiske debat nu hvile på et forkert grundlag, hvor bæredygtighed ses i et alt for snævert lys, mener administrerende direktør i Danske Maritime, Jenny Braat.

"Vi oplevede dels et meget ensidigt fokus på de økonomiske omkostninger ved et forbud frem for miljømæssige, klimamæssige og erhvervsmæssige perspektiver, og dels en miljømæssig metode og vurdering, som er mangelfuld, og hvor andre relevante data ikke er medtaget. Det er selvsagt problematisk for en reel faglig debat om skibenes miljøpåvirkning," lyder det fra Jenny Braat.

Skal afstå fra at blande sig i konkrete typer teknologi

Scrubberteknologi er ifølge Danske Maritime en forudsætning for at fange uønskede emissioner fra både de nuværende fossile brændstoffer, der vil være i brug mange år frem, og formentlig også i relation til de nye grønne brændstoffer, som heller ikke kan introduceres uden en miljøbelastning. Scrubbere er samtidig forudsætningen for at kunne fange CO2 fra skibsfarten, og derfor opfordrede organisationen til at se holistisk på teknologien.

"Der breder sig et ønske om flere hybride/lukkede scrubbere end åbne, hvilket sagtens kan imødekommes, men politisk skal man afstå fra at blande sig i konkrete typer af teknologi. Man skal stille krav til grænseværdier etc. – så skal vi nok finde den teknologiske vej til målet. Og så skal man sørge for en ordentlig kontrol, hvilket i Danmark hverken fungerer i relation til scrubbere eller i forhold til kontrol med ballastvand, som kan tilføre invasive arter til de danske farvande. Vores holdning er derfor, at et dansk totalforbud mod scrubbere vil være et politisk selvmål med negative konsekvenser for både klimaet, miljøet, økonomien og tusindvis af skibe med teknologien ombord," siger Jenny Braat, der samtidig undrer sig over, at miljøministeren ikke ved, hvordan et forbud reelt set skal håndhæves.

Miljøministeriet bakkede op om udviklingen

Danske Maritime fremhæver desuden, at scrubberteknologien blev udviklet med opbakning fra Miljøministeriet, og derfor finder organisationen det problematisk, at man fra politisk side først efterlyser en teknologisk løsning på et problem, for blot få år senere at ville forbyde selvsamme teknologi.

"Når virksomheder investerer millioner i at udvikle ny teknologi, så skal de kunne regne med fremtiden for produktet. Ellers vil investeringslysten falde drastisk, og teknologier vil blive udviklet i lande med mere målrettede grønne ambitioner," lyder det i pressemeddelelsen fra Danske Maritime.

Powered by Labrador CMS