Færgetilskud giver udvikling og sammenhængskraft

Arkivfoto: Læsøfærgen

Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør i dag en evaluering af de ordninger, der giver kommuner tilskud til at nedsætte færgetakster for gods og passagerer.

Publisert Sist oppdatert

21 kommuner i Danmark modtager tilskud på i alt 136,4 millioner kroner til nedsættelse af færgetakster for transport af passagerer og gods. Det skal understøtte bosætning, turisme og erhvervsudvikling på øerne.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster for tranport af passagerer har til formål, at prisen for at rejse med færge kan sidestilles med prisen for at køre den samme afstand på landevej – det såkaldte landevejsprincip.

Indenrigs- og Boligministeriet har gennemført en evaluering af de to færgetilskudsordninger for blandt andet at vurdere effekten for udviklingen på øerne i perioden fra 2014 til og med 2021.

”Et Danmark i balance ligger regeringen meget på sinde. Jeg er glad for, at vi med denne evaluering nu med endnu større sikkerhed kan se, at tilskud til nedsættelse af færgetakster har styrket udviklingen i vores øsamfund. Det er et stærkt redskab til at binde landet sammen og skabe balance i Danmark. Jeg ser frem til at drøfte evalueringens resultater med de politiske partier,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Evalueringen peger på, at færgetilskuddene har betydet, at transporten af både passagerer og gods er steget. Det har styrket udviklingen i de danske øsamfund. Den peger dog også på, at reglerne for færgetilskud på nogle punkter giver anledning til betydelig administration såvel som begrænset råderum og fleksibilitet hos færgeruterne og kommunerne. Der er derfor også peget på mulige forslag til justering og forenkling af de nuværende regler, så tilskuddene kan være til størst mulig gavn for øerne.

Powered by Labrador CMS