'Afskaffelse af DIS-ordning vil være en katastrofe for dansk skibsfart'

Fakta om det nye nationale partnerskab
Administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sø­mands­be­skat­nin­gen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart.

Publisert

Det såkaldte Frigast-udvalg har mandag offentliggjort sine anbefalinger for ændringer i de eksisterende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger, og udvalget foreslår blandt andet at afskaffe DIS-ordningen. Men det vil være katastrofalt for dansk skibsfart. Sådan lyder det i en reaktion fra Danske Rederier.

Det fremgår, at et eventuelt provenu ved at afskaffe DIS-ordningen er så usikkert, at det ikke medregnes i de 2,3 milliarder kroner, som Frigast-udvalget samlet set anbefaler at skære i de eksisterende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger, og udvalget konkluderer derfor, at man på sigt må forvente, at en afskaffelse af DIS-ordningen vil medføre væsentligt færre danske søfolk og færre skibe under dansk flag, men udvalget har har dog ikke nærmere vurderet de afledte effekter for eksempelvis beskæftigelsen i land, lyder det fra Danske Rederier.

"Det vil være en katastrofe for dansk skibsfart at afskaffe DIS-ordningen. Det handler grundlæggende om fastholdelse af Danmark som en stor søfartsnation med tusindvis af ansatte i Danmark. En afskaffelse af DIS-ordningen vil lede til markant og massiv udflagning af dansk flagede skibe til nabolande og andre sø­fart­s­na­tio­ner rundt omkring i verden. Umiddelbart skal stillinger i land følge med ud og med tiden vil vi også miste de danske søfarende og vigtige maritime kompetencer. Det er et højst usikkert eksperiment, som man bør holde sig langt fra. Det kan jeg ikke advare stærkt nok imod," lyder det fra administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

35 år gammelt bredt forlig

Der har historisk været bred politisk opbakning til dansk skibsfart og flertal for de rammevilkår, som gør det muligt for danske rederier at konkurrere på ver­dens­mar­ke­det. Det gælder også om DIS-ordningen, som har eksisteret siden 1988, og som har et meget bredt forlig i Folketinget bestående af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti bag sig.

"Søfarten omtales ofte og med rette som en vigtig dansk styrkeposition. DIS-ordningen er en afgørende del af de rammevilkår, der gør det for muligt for danske rederier at sætte skibene på dansk flag, beskæftige danske søfolk og samtidig være kon­kur­ren­ce­dyg­tig på det globale marked. Den stærke og stabile politiske opbakning bag erhvervet fra skiftende regeringer har været afgørende for, at Danmark er blandt verdens ti største sø­fart­s­na­tio­ner. Det er Danmarks status som stolt søfartsnation og maritim supermagt, der er på spil her," siger Anne H. Steffensen.

Powered by Labrador CMS