Stafetten: Fra modspiller til medspiller

Fiskekasser-paa-Thyboroen-Fiskeauktion.-Foto-Michael-Lodahl-768x576-1

Kunne de mange myndigheder, som sikrer at Danmarks mest kontrollerede erhverv holder sig til reglerne, ikke i højere grad indtage rollen som medspillere i stedet for modspillere?

Publisert Sist oppdatert

Af Michael Lodahl, direktør for Danske Fiskeauktioner A/S

Jeg har siden 2006 beskæftiget mig med sortering og salg af fisk via mit job som direktør for Danske Fiskeauktioner A/S. Jeg har siden 1993 observeret den positive udvikling af kvaliteten på fisken, som bliver landet i de danske havne. Jeg er stolt over, at de danske fiskere går forrest og er med til at sætte helt nye standarder for kvalitet indenfor fiskeriet, qua vi som det første land begyndte at søpakke fisken. Det giver færre håndteringer og der med højere kvalitet. Nu skaber det problemer for os i forhold til gældende EU-regler, da systemet ikke tager højde for at fisk kan søpakkes.

Det er almindelig kendt, at fisk fra fangst- til salgstidspunktet taber sig med cirka 0,5 procent i døgnet. Det betyder, at fiskerne allerede på fangstdatoen skal tænke på, hvilken dag de ønsker at sælge fisken på en auktion, så de har mulighed for at ramme den rigtige vægt på salgstidspunktet. Rammer de forkert, så risikerer de bøder.

I årene efter at fiskerne er gået over til at søpakke, har vi set, at de bliver bedre og bedre til at ramme den korrekte vægt på trods af de mange forhold, som der skal tages højde for, når der søpakkes. Jeg vil faktisk strække mig så langt som at sige, at det ikke er muligt at komme nærmere på en korrekt salgsvægt, end vi er på nuværende tidspunkt, taget i betragtning at der er tale om en vare, der taber sig med cirka 0,5 procent i døgnet. Hvis vi kaster et blik på klager fra købere vedrørende under- /overvægt i kasserne i dag, så er det forsvindende få fejl, der er på vægten.

Alligevel er status pt., at branchen er blevet pålagt store krav med hensyn til kontrol af vægten på de søpakkede fisk. Vi har altid foretaget kontrolvejninger af den søpakkede fisk, men nu skal de udvides voldsomt.

Alt skal registreres i databaser, og så skal det selvfølgelig kontrolleres af myndighederne. Noget der i branchens øjne er helt unødvendigt, da både købere og sælgere har interesse i, at den korrekte salgsvægt rammes, så det er selvjusterende. Men EU-reglerne skal følges af alle, uanset at de intet bibringer udover unødvendige omkostninger og administration.

Efterhånden går halvdelen af arbejdstiden nu med at skulle tilpasse sig regler eller løse problemer, som er (op)fundet af myndighederne. I Danmark har vi det med at overimplementere eller overfortolke de mange EU-regler, som vi er underlagt. Vi oplever ofte at nogle af reglerne er yderst vanskelige eller stort set umulige at følge i praksis, og der opstår nogle unødvendige diskussioner med myndighederne, fordi de fortolker reglerne ud fra det, som er muligt i et regneark, men ikke forholder sig til praktikken i den virkelige verden. I tillæg forringer det også den danske konkurrenceevne i forhold udlandet, hvor de ofte forsøger at tilpasse reglerne, så det også kan udføres i praksis.

Jeg mener, at vi i visse sager helt har mister den logiske tankegang. For eksempel er det indenfor fødevaremyndighederne almindelig praksis, at såfremt de er på kontrol hos en virksomhed og finder et forhold, som de tolker anderledes end virksomheden, så følger automatisk tre virksomhedsbetalte opfølgninger på sagen, og disse opfølgninger gentages i øvrigt indtil virksomheden har rettet ind til det, som Fødevaremyndigheden ønsker, uanset at det ikke er klarlagt/bevist, hvem der har ret.

Det er altid op til virksomheden at bevise, at myndighederne tager fejl, og der er sjældent plads til diskussion og en reel vurdering af, om virksomhedens fortolkning/håndtering kunne være den rigtige. På den måde koster det hurtigt mange tusinde kroner til kontrolbesøg, advokat mv.

Når det er sagt, så skal virksomhederne selvfølgelig overholde alle regler, som kan have reel betydning for fødevaresikkerhed mv.

Når der er tale om fortolkninger af regler, så kunne det også være rart, hvis bevisførelsen kunne vende om, så man ikke skal føle sig som kriminel alene på baggrund af enkeltpersoners vurderinger, når man efter bedste evne har forsøgt at passe sit arbejde, og i øvrigt mener, man er lykkedes med det. Dette gælder i mine øjne i hele branchen, det vil sige fiskere, fiskeauktion, opkøbere mv.

Herfra skal der lyde en opfordring til, at vi i fællesskab med myndigheder forsøger at begrave alle de negative historier, som vi i de seneste år har været ramt af og i stedet – i fællesskab – forsøger at finde en gangbar vej frem, og så i øvrigt fremhæve de mange positive ting, som trods alt stadig findes i branchen.

Stafetten giver jeg hermed videre til Carsten Beith, Hanstholm Havns Eksportørforening.

Om Stafetten:

Stafetten er en løbende blog fra magasinet FiskerBladet, hvor vi giver ordet til en gæsteskribent, som får lov til at sætte fokus på noget, som rører dem og fiskeriet.

Indlægget er et udtryk for skribentens personlige holdning.

Du kan læse hele magasinet ganske gratis lige her.

The post Stafetten: Fra modspiller til medspiller first appeared on FiskerBladet.

Powered by Labrador CMS