Energistyrelsen åbner for supplerende høring af ny havvindmøllepark

Illustration-Energistyrelsen-768x476-1

Energistyrelsen har åbnet for en supplerende 5-ugers offentlig høring af den marine del af miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark.

Publisert Sist oppdatert

Forligskredsen bag Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 har besluttet at rykke området for Hesselø Havvindmøllepark til en sydligere lokalitet.

Energistyrelsen inviterer derfor borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Hesselø Havvindmøllepark med tilhørende anlæg på land til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i den marine del af miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark.

Den strategiske miljøvurdering (SMV) og miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landdelen af Hesselø Havvindmøllepark er uændret, og er derfor ikke en del af denne høring, da den indgik i den tidligere offentlige høring i februar-marts 2021.

Idéhøringen løber over en periode på fem uger – fra mandag den 10. oktober til mandag den 14. november 2022.

Efter høringen vil Energistyrelsen blandt andet på baggrund af høringssvarene beslutte hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i den marine del af miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark.

Resultatet af disse miljøvurderingen forventes fremlagt i 2. offentlige høring i første del af 2024. Hvis VVM-tilladelse kan tildelesk, ventes det at ske i form af en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven til landanlægget medio 2024 for det landbaserede projekt.

Miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt (VVM) på havet vil blive gennemført i perioden 2025-2026, når vinderen af udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark er udpeget. Som led i miljøvurderingsprocessen for det konkrete projekt på havet forventes afholdt idéhøring i 2025 og 2. offentlig høring om miljøkonsekvensrapporten i 2026. Senere i 2026 forventes etableringstilladelsen (VVM-tilladelsen) til Hesselø Havvindmøllepark at kunne udstedes, hvis miljøvurderingsprocessen understøtter en tilladelse.

Fakta

  • Projektet består af et antal havvindmøller svarende til 800 – 1.200 MW.
  • Hesselø Havvindmøllepark forventes at være i fuld drift senest i 2029.
  • Møllerne placeres i Hesselø Bugt ca. 30 km fra Nordsjællands kyst, cirka 30 kilometer fra Anholt og cirka 35 kilometer fra Djursland.
  • Der skal lægges søkabler til Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Ved Pårup etableres eventuelt en ny højspændingsstation. Herfra lægges nedgravede landkabler til højspændingsstationen Hovegaard nord for Ballerup. Denne station udbygges.

The post Energistyrelsen åbner for supplerende høring af ny havvindmøllepark first appeared on FiskerBladet.

Powered by Labrador CMS