UCN og Martec indgår partnerskabsaftale om uddannelsesmiljø

Foto: Martec

En ny partnerskabsaftale mellem UCN og Martec skal styrke uddannelsesmiljøet i Thisted og generelt bidrage til udviklingen af Nordjylland via nye fælles aktiviteter med fokus på forskning og innovation.

Publisert

I Thisted udbyder Martec fra denne sommer – som noget nyt – uddannelsen til maskinmester. Uddannelsen får adresse på UCN’s campus på Lerpyttervej, og det nye udbud er oprettet som følge af den politiske aftale ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’.

“Vi glæder os til at byde de nye maskinmesterstuderende velkommen på vores campus. Det bliver spændende at få en teknisk uddannelse ombord til at supplere vores uddannelser inden for business, pædagogik og sundhed. Vi har et rigtig godt studiemiljø, som vi nu vil udvikle yderligere sammen med Martec via fælles sociale initiativer. Derudover vil vi arbejde sammen med de lokale ungdomsuddannelser mhp. at understøtte rekrutteringsgrundlaget til de videregående uddannelser i Thisted,” siger rektor på UCN, Kristina Kristoffersen.

De to uddannelsesuddannelsesinstitutioner vil med aftalen ligeledes styrke samarbejdet med Thisted Kommune, det lokale erhvervsliv og lokale offentlige institutioner, blandt andet i forhold til praktik, studiejob og job til dimittender.

Den nye partnerskabsaftale kigger også bredt ud over hele Nordjylland. UCN og Martec vil nemlig understøtte institutionernes strategiske linje og fremme en positiv udvikling af regionen via nye samarbejder af fælles interesse.

“Vi vil konkret se på, hvordan vi kan styrke de nordjyske virksomheder gennem fælles aktiviteter ift. forskning og innovation samt efter- og videreuddannelsesmuligheder. Med aftalen muliggør vi i endnu højere grad, at ledere og medarbejdere kan mødes på tværs af de to institutioner og indgå konkrete samarbejdsinitiativer og underaftaler”, siger direktør for Martec, Pia Ankerstjerne.

Professionshøjskolen UCN udbyder korte og mellemlange videregående uddannelser, mens Martec udbyder alle maritime uddannelser, både HF/STX, korte og mellemlange videregående uddannelser. Begge institutioner understøtter desuden kompetenceopbygningen af regionens arbejdsstyrke ved at udbyde relevante efter- og videreuddannelsesforløb.

Aftalen løber fra juni 2022 til juni 2025.

Powered by Labrador CMS