Virksomhed stoppet mod import af norsk spildevand

Foto: Peter Olexa / Unsplash

To importtilladelser til import af spildevand med lavt olieindhold fra Norge er blevet kendt ugyldige.

Publisert

Miljøstyrelsen har truffet endelig afgørelse i to genoptagne sager om import af spildevand med lavt olieindhold til virksomheden IWS (tidligere RGS Nordic). Afgørelsen slår fast, at der er tale import med henblik på bortskaffelse. Det er som udgangspunkt ikke tilladt, og virksomheden kan derfor ikke længere importere spildevand med lavt olieindhold ved brug af disse tilladelser.

“Vi skal ikke belaste vores i forvejen pressede havmiljø endnu mere ved at importere andre landes spildevand, når det kan undgås. Så det her er et skridt i den rigtige retning. Fremover skal Miljøstyrelsen anvende de nye, strammere regler til sagsbehandlingen af alle sager, der vedrører import af olieholdigt spildevand til Danmark. Det giver kort fortalt flere muligheder for at give afslag på at importere olieholdigt spildevand,” lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke.

Forud for alle givne importtilladelser laver Miljøstyrelsen en konkret vurdering af, om der er tale om import til bortskaffelse eller nyttiggørelse, når de skal afgøre om en virksomhed har lov til at importere olieholdigt spildevand eller ej.

Det er i udgangspunktet ikke tilladt at importere affald til bortskaffelse i Danmark med mindre afsenderlandet ikke har kapacitet selv, eller hvis det er farligt affald til bortskaffelse ved forbrænding.

Hvis der er tale om import til nyttiggørelse vil det i udgangspunktet fortsat være tilladt at importere olieholdigt spildevand til Danmark. EU’s transportforordning giver dog mulighed for, at et land kan gøre indsigelse mod importen, og den mulighed har ministeren bedt Miljøstyrelsen om at gøre brug af fremadrettet i de tilfælde, hvor det giver mening.

Powered by Labrador CMS