Kerneforretningen leverede godt resultat for Blue Water i 2022

Foto: Blue Water

Massiv investering i vindsektoren trak overskuddet for 2022 ned for den vestjyske transport- og logistikkoncern, Blue Water, der dog alligevel sikrede sig et plus på 83 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

I en tid med energikrise, stigende inflation og store udsving i godsmængder og fragtrater er der hos Blue Water Shipping tilfredshed med udviklingen og de økonomiske resultater i kerneforretningen.

Den danske transport- og logistikkoncern leverede således et overskud på 83,5 millioner kroner før skat i 2022. Det viser regnskabet for Blue Water Holding, der dækker hele koncernens aktiviteter.

”Overskuddet er lavere, end vi forventede, og derfor er vi ikke tilfredse med det samlede resultat for koncernen. Men når det er sagt, så har vi set en solid og stærk performance i alle vores forretningsområder i et år med mange udfordringer for branchen og for vores kunder. Vores medarbejdere er lykkedes med at fastholde et højt serviceniveau og har med stor dedikation fortsat leveret effektive transportløsninger for vores kunder,” siger CEO for Blue Water, Søren Nørgaard Thomsen, om resultatet.

De enkelte forretningsområder fortsætter med at udvikle sig planmæssigt, og gennem 2022 udvidede koncernen med en håndfuld kontorer rundt om i verden, og samlet set er medarbejderstaben vokset for at imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel. Generelt er der således investeret bredt i det fremtidige setup, ligesom der i vindsegmentet i 2022 er foretaget store investeringer i et joint venture – Danwind Blue Water. Gennem dette selskab er Blue Water nu involveret i installation af vindmøller – og ikke kun transport. Opstarten har dog krævet større investeringer end forventet.

”Vi har et strategisk mål om at udvide vores services indenfor vindsektoren, hvor vi på transport- og logistikdelen har en stærk global position. Pipelinen i vores joint venture ser fornuftig ud, men da det primært er projektopgaver, vil der være udsving i driften. Vi må samtidig konstatere, at samarbejdet ikke har levet op til vores forventninger, og derfor er vores investering sidste år blev noget tungere end budgetteret, hvilket forringer vores samlede koncernoverskud med et større millionbeløb,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

I 2022 voksede omsætningen for Blue Water meget kraftigt med 37 procent fra 6,7 milliarder kroner til 9,26 milliarder kroner. Den markante stigning er primært drevet af de meget høje fragtpriser på især søfragt, og derfor har toplinjens vækst ikke direkte afsmittende effekt på bundlinjen hos Blue Water, der forventer, at omsætningen vil blive lavere i år, mens indtjeningen vil være højere.

“Vi burde have levet op til de økonomiske forventninger sidste år, men jeg forventer, at vi når på den rigtige side af budgettet i år. Det er dog også værd at notere sig, at vi sidste år brugte et betydeligt millionbeløb på fejring af vores 50-års jubilæum. Det var et mindeværdigt højdepunkt at møde 1400 af vores 2000 kolleger i Esbjerg for at deltage i fejringen. Det har en fantastisk oplevelse, og det har medvirket til at styrke fællesskabet, sammenhængskraften og forståelse på tværs af hele firmaet. Samtidig blev jubilæet også en markering af sidste skridt af generationsskiftet, da Anne tiltrådte som formand for Blue Water Fonden,” siger bestyrelsesformand og grundlægger for Blue Water, Kurt Skov.

Powered by Labrador CMS