Forbereder bæredygtig nedrivning af den gamle Storstrømsbro

Foto: Vejdirektoratet

I disse uger tager Vejdirektoratets rådgivere prøver af maling, beton og andre materialer på Storstrømsbroen. Den viden skal sikre, at den planlagte nedrivning af broen foregår sikkert, bæredygtigt og miljøskånsomt.

Publisert

Når både bil og togtrafik ruller på den nye Storstrømsbro, skal den nuværende bro over Storstrømmen nedrives, og det skal ske på en måde, der er bæredygtig for både natur og for mandskabet, der skal stå for opgaven. Derfor har Vejdirektoratet bedt Rambøll som er hovedrådgiver om en detaljeret undersøgelse af broens materialer. Det fortæller projektchef Niels Gottlieb.

”Vi har brug for et nærgående kendskab til de materialer broen består af, før vi sender opgaven med nedrivning af broen i udbud. Den viden skal hjælpe os til at beskrive opgaven, så den vindende entreprenør kan udføre opgaven bæredygtigt og miljømæssigt forsvarligt,” siger Niels Gottlieb.

Konsulenterne tager blandt andet prøver af beton og maling som skal vise om der for eksempel er brugt bly eller asbest i materialerne. Den viden er vigtigt for at udføre nedrivningen sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, ligesom den kan give svar på, hvilke materialer der kan genanvendes.

Undersøgelserne foregår både på broen og fra vandsiden og fortsætter juni måned ud. Derefter skal prøverne analyseres nærmere.

Projektchef Niels Gottlieb forventer, at opgaven med nedrivning af broen sendes i udbud i 2025. Først når både biltrafik og togtrafik kører på den nye Storstrømsbro, går selve nedrivningen i gang. Det forventes at ske efter 2026.

Powered by Labrador CMS