Udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark sættes på pause

Vindmølle. Foto: Waldemar Brandt Unsplash
Vindmølle.

Der er behov for at analysere resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden yderligere, da der er konstateret blød ler-bund i særligt de øverste 20-30 meter under havbunden.

Publisert

Energistyrelsen har sat udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark på pause, indtil resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden er blevet analyseret yderligere.

Det skyldes, at der igennem Energinets foreløbige havbundsundersøgelserne er konstateret blød ler-bund i særligt de øverste 20-30 meter under havbunden i store dele af området udpeget til havvindmølleparken.

Resultaterne indikerer dermed mindre gunstige bundforhold end oprindeligt anført i finscreening-rapporten, og det kan medføre tekniske udfordringer i forbindelse med etablering af parken.

Energinets konsulenter foretager på nuværende tidspunkt laboratorie-analyser af den bløde bunds styrkeegenskaber. Disse analyser forventes afsluttet i efteråret 2021, hvorefter Energistyrelsen forventer at indlede en ny markedsdialog for at drøfte konsekvenserne af resultaterne med markedsaktørerne.

På baggrund af resultaterne af analyserne samt markedsdialogen vil alt input blive sammenholdt, og den videre proces for udbuddet vil blive besluttet.

Powered by Labrador CMS