1.000 tons gods i timen – Aarhus Havn med stor fremgang

Arkivfoto: Aarhus Havn

Den samlede omsætning på Aarhus Havn steg i 2021 med 889.000 tons gods til mere end 10 millioner tons gods – det svarer til, at havnen håndterer mere end 1.000 tons gods hver eneste time året rundt.

Publisert

Containere, fast og flydende bulk, krydstogt, passagerer, projektlast og ro-ro. For første gang i mange år præsterede Aarhus Havn fremgang på samtlige forretningsområder i 2021.

En stor del af væksten er båret af containeromsætningen, som steg med 95.000 containere (TEU) til i alt 718.000 TEU. Det er en stigning på ikke mindre end 15 procent – vel at mærke efter nogle år, hvor containeromsætningen er steget betragteligt. De seneste fem år er omsætningen steget med hele 58 procent.

CEO Thomas Haber Borch er yderst tilfreds med, at Aarhus Havn kan præstere omsætningsstigning på alle hylder i 2021, og særligt fordi 2020 ikke var noget dårligt år for virksomheden på trods af pandemiens påvirkninger. Men han understreger også, at der ikke er forventninger om, at succesen nødvendigvis gentager sig i samme skala i de kommende år.

”Mens mange andre havne i verden har været belastet af, at de globale forsyningskæder er under pres og godset har hobet sig op med store forsinkelser til følge, har vi her i Aarhus været i stand til at tage skibene ind og ekspedere godset ”in time”. I løbet af året har vi været udfordret af manglende plads flere steder på havnen, men jeg synes, vi har fundet gode løsninger sammen med vores kunder,” lyder det fra Thomas Haber Borch.

Han er godt tilfreds med udviklingen på bulk-området, selv om stigningerne her er mere beskedne. Til gengæld viste forretningsområdet ”passagerer” en betydelig vækst, og det kan blandt andet forklares med, at pandemien har sat knap så store begrænsninger for rejseaktivitet mellem landsdelene i 2021, som tilfældet var i 2020. Omsætningen i projektlast er til gengæld mere end fordoblet, men dog på et beskedent niveau, mens ro-ro-området realiserer en vækst lidt over gennemsnittet.

”Og så vil nogle måske undre sig over, at vi har haft fremgang på krydstogt. Det er da også lidt af et kuriosum, idet vi i 2021 havde ét anløb mod nul året før – og derfor fremgang,” siger Thomas Haber Borch.

Forklaringen er jo overflødig, da krydstogtbranchen har været lagt ned i de seneste to år. I den periode har Aarhus Havn taget krydstogt op til fornyet overvejelse, og det har blandt andet resulteret i en beslutning om at investere i et landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Når anlægget står klar i 2023, er krydstogt et forretningsområde, som virksomheden igen vil satse på.

Powered by Labrador CMS