Hirtshals Havn opsiger direktør og vicedirektør

Foto: Hirtshals Havn

Efter en ekstern undersøgelse af organisationen har Hirtshals Havn valgt at opsige både administrerende direktør og vicedirektør. Det skriver havnen i en pressemeddelelse.

Publisert Sist oppdatert

I slutningen af 2020 iværksatte Hirtshals Havns bestyrelse en ekstern konsulentundersøgelse, som skulle vurdere, hvorvidt havnen i sin nuværende form er rustet til de udfordringer og udviklingsmuligheder, som havnen står overfor i de kommende år.

På baggrund af den foretagne analyse har havnens bestyrelse konkluderet, at der i organisationen er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med at den skal styrkes rent udviklingsmæssigt.

Det har betydet, at Hirtshals Havns administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen og vicedirektør Karin Eilers begge er opsagt med deres respektive varsler. For havnedirektørens vedkommende gælder afskedigelsen pr. 31. december 2021.

”Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Hirtshals Havns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden,” lyder det fra Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Netop udviklingspotentialet er forsøgt styrket i organisationen med ansættelsen af en udviklingschef, der som første opgave skal vurdere, om havnen skal etablere et selvstændigt udviklingsselskab. Dette gøres for at sikre det bedst mulige grundlag for udnyttelse af de potentialer, som udviklingen på energiområdet i Danmark giver.

Hirtshals Havn har allerede lavet en aftale med den afgående administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen, om, at han varetager sine opgaver uændret, indtil en ny direktør er ansat. Sideløbende drøftes mulighederne for en fortsat tilknytning af den administrerende direktør – dog i en anden funktion – da det er bestyrelsens vurdering, at han kompetencer og erfaring fortsat er relevante for havnen og dens fremtid.

Processen omkring ansættelsen af en ny havnedirektør er allerede igangsat.

Powered by Labrador CMS