Hanstholm søsætter stort kunstprojekt på havnen

Foto: Hanstholm Havn

Hanstholm Havm har ambitioner om at skabe markante samtidskunstprojekter i havnens offentlige rum inden for de kommende år. Det sker i samarbejde med Statens Kunstfond, der har bevilget penge til et indledende skitsearbejde.

Publisert

Som led i at skabe sammenhæng mellem havn og by i Hanstholm, blev der i efteråret 2020 nedsat en bred styregruppe, som har til formål at understøtte lokal udvikling med flere sideløbende projekter. Initiativet udspringer af den udvikling, som havnen har sat kurs mod efter endt havneudvidelse. Det tæller ikke alene erhvervsudvikling på selve havnen, men også et stærkt fokus på at bidrage til en havn, som i højere grad åbner sig mod omverdenen og interagerer med den bagvedliggende by.

Et af disse projekter er at skabe markant kunst på havnen, som er i stand til at indfange Hanstholm og sætte byen på landkortet på en ny måde. Fokus er derfor på at tilføre en ny dimension, som bidrager til sammenhængen mellem havn og by. Havnen har i den forbindelse indgået i samarbejde med Statens Kunstfond, som har bevilget midler til at finde egnede kunstnere, som i første omgang skal udarbejde skitseforslag til mulige kunstprojekter.

Til projektet er inviteret store og velafprøvede navne fra den danske kunstscene. Det gælder Nils Norman, Simon Starling, gruppen SUPERFLEX og duoen Astrid Myntekær og Sophie Sahlqvist. Kunstnerne er bragt i spil på baggrund af deres evne til at interagere med et lokalsamfund og skabe fortællende værker, ligesom de alle har solid erfaring med at skabe større kunstproduktioner og værker til det offentlige rum.

Om arbejdet med at udvælge og invitere kunstnere til projektet fortæller Signe Højmark fra en nedsat arbejdsgruppe for kunstprojektet, at gruppen har drøftet valget af kunstnere, ligesom der har været et centralt fokus på, hvad kunstnerne vil blive bedt om at forholde sig til i Hanstholm.

“I kunstgruppen har vi lagt vægt på, at kunstnerne skal have frie tøjler til at tænke stort, overraske os og byde ind med værker, der forholder sig til det overordnede tema ’at skabe sammenhæng mellem havn og by’. Hanstholm er fuld af historie, en helt særlig kontekst og spændende steder, hvor havnens rå og industrielle miljø på mange måder er en unik og spændende scene at arbejde i for en dygtig kunstner,” lyder det fra Signe Højmark.

Ideen om at skabe kunst i større dimensioner på Hanstholm Havn er vokset ud af et nu treårigt samarbejde med projektet Hanstholm Art Space, der holder til på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Her har flere kunstnere over de senere år ønsket at interagere med Hanstholm Havn i deres arbejde og værkudstilling.

I første omgang kommer de involverede kunstnere til Hanstholm for at lære stedet og dets DNA at kende, søge inspiration og viden og gå i dialog med mulige produktionssamarbejdspartnere. Det sker i den nærmeste fremtid, hvor havnen ser frem til at møde kunstnerne.

“Vi tror på, at kunst kan være med til at øge sammenhængskraften mellem havn og by i Hanstholm ved at tilføre en ny oplevelsesdimension, som bliver en spændende kontrast til det rå havnemiljø præget af industri og anlæg af asfalt og beton. På den måde håber vi at skabe et mere kulturelt miljø, hvor nyskabende kunst kan komplementere oplevelsen af havnen for både lokale og besøgende,” siger havnedirektør på Hanstholm Havn, Nils Skeby, om visionerne for det kommende arbejde med udvikling af kunstprojekter.

Kunstnernes skitseprojekter vil blive præsenteret for kunstprojektets arbejdsgruppe i løbet af november, hvorefter der vil blive lagt en strategi for realisering af de værker, som havnen ønsker at gå videre med. Afhængigt af omstændighederne ventes det første værk at stå færdigt i løbet af 2023.

Powered by Labrador CMS