Hensigtserklæring kickstarter energirevolution på Hanstholm Havn

Foto: Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har taget første skridt hen imod at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Det sker med en hensigtserklæring, som Hanstholm Havn har underskrevet med den danske udvikler af vedvarende energi, European Energy. Firmaet ønsker udover sol- og vindenergianlæg også at etablere et Power-to-X-anlæg til produktion af e-metanol og brint på Hanstholm Havn.

Publisert

På Hanstholm Havn er der udsigt til rig aktivitet på det 130.000 kvadratmeter store baglandsareal, som en storstilet udvidelse over de senere år har tilført havnen. Målet er at omdanne størstedelen af det store areal til et lokalt energifællesskab med navnet “Hanstholm Energifællesskab A/S”. Det skal være rammen om en bred vifte af grøn energiproduktion på Hanstholm Havn.

Hanstholm Havn har over den senere tid været i dialog med den danske udvikler af vedvarende energi European Energy om muligheden for at indgå i et partnerskab, som skal danne grundlag for et energifællesskab på havnen. Nu har fælles ambitioner banet vejen for indgåelse af en hensigtserklæring med sigte mod et partnerskab. Det er en stor mulighed for Hanstholm Havn, som med realisering af energifællesskabet ikke alene vil tiltrække store investeringer og skabe liv på havnens nye baglandsareal, men også skabe et energifællesskab, der er det første af sin slags på en dansk fiskerihavn.

Målet med hensigtserklæringen er at bane vejen for, at Hanstholm Havn bliver Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn. Projektet sætter fuldt fokus på Power-to-X via en stærk havnesymbiose, hvor genanvendelse af restprodukter fra lokal industri bliver til vedvarende energi.

“Med udvidelsen af Hanstholm Havn har vi fået den rette kapacitet til at kickstarte et energieventyr, som kan understøtte grøn omstilling, tiltrække milliardinvesteringer fra grønne industrier og skabe ekstra arbejde til blandt andre de mange lokale servicevirksomheder på Hanstholm Havn og entreprenører i hele Thisted Kommune. Dermed vil vi vise, hvordan en fiskerihavn også kan være en energihavn og skabe stærk synergi mellem fiskeriindustri og grøn energi,” siger havnedirektør Nils Skeby.

Den rette viden er helt essentiel for at realisere Hanstholm Havns ambitiøse vision om at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn, og her er European Energy ifølge havnens bestyrelsesformand, Kirsten Hede, et rigtigt godt match.

“Hos Hanstholm Havn arbejder vi målrettet mod at realisere et fremsynet energifællesskab, som skal gøre havnen til den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa. Derfor er det helt essentielt at finde en partner med den rette erfaring til at virkeliggøre havnens ambitiøse energiplaner, og vi ser derfor meget frem til at samarbejde med European Energy, der har omfattende erfaring med at udvikle og opføre vedvarende energianlæg,” siger hun.

Powered by Labrador CMS