Hver 8. tjente krone de næste 10 år skal investeres i grøn omstilling

Her besøger en delegation fra Niras virksomheden Welcon, der leverer komponenter til vindmøller. Foto: Niras
Her besøger en delegation fra Niras virksomheden Welcon, der leverer komponenter til vindmøller.

Topledelsen i Niras går på udkig efter en ny koncerndirektør for energi, som skal stå i spidsen for en nyoprettet taskforce for grøn energiomstilling. Det strategiske initiativ betyder massive investeringer over de kommende ti år.

Publisert

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har besluttet at øge sit bidrag til den grønne energiomstilling betydeligt over de næste ti år. Ambitionen er at blive Skandinaviens førende rådgiver på vedvarende energi.

Det strategiske initiativ omfatter massive investeringer i forskning og udvikling, kompetenceudvikling, partnerskaber og rekruttering inden for vindenergi, el og grønne brændstoffer. Investeringerne svarer til, at hver ottende krone, Niras tjener, bliver postet i indsatsen for grøn energiomstilling. Satsningen skal forventeligt begynde at bidrage til Niras’ indtjening år 2027 og vil inkludere 400 nyansættelser.

”Niras har arbejdet med vedvarende energi i mange år – faktisk lige siden Brundtlandrapporten blev udgivet i 1987. Derfor ligger det naturligt i vores DNA, at vi skal bidrage i den grønne energiomstilling. Det har vi nu lagt en ambitiøs plan for, som skal løbe over de næste 10 år med et fastholdt højt investeringsniveau i alle år,” siger direktør for forsyning i Niras, Jens Brandt Bering.

En del af det strategiske initiativ går på at udvide topledelsen med en ny koncerndirektør for Energi. Denne person skal stå i spidsen for en nyoprettet taskforce med speciale i grøn energiomstilling, som skal arbejde på tværs af alle virksomhedens rådgivningsområder.

Det sker ud fra en fast overbevisning om at samarbejde på tværs af ingeniørdisciplinerne og viljen til at indgå i brede partnerskaber bliver altafgørende for, at tempo og innovationskraft kan øges tilstrækkeligt, hvad angår omstilling til vedvarende energi.

”Alene i Danmark skal der investeres hundredvis af milliarder kroner i grøn energiomstilling over de næste 10 år. Vi ønsker at blive en endnu mere attraktiv partner i overgangen til vedvarende energi, og Niras har allerede rigtig godt fat inden for blandt andet miljøundersøgelser og -tilladelser samt elektrificering, vind, sol, sektorkobling, PtX og Energiøen i Nordsøen,” siger administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Initiativet omfatter alle energiområder og -former med det formål at flytte disse mest muligt i retning af vedvarende energi – og på den samfundsøkonomisk mest optimale måde. Det betyder, at NIRAS er klar til at samarbejde med alle, der ønsker grøn energiomstilling.

”Næsten alle virksomheder og organisationer er bevidste om deres CO2-footprint og behovet for omstilling til vedvarende energi. Mange nye, enormt spændende virksomheder, som udvikler og leverer løsninger til den grønne energiomstilling, skyder op i landskabet. De virksomheder og organisationer, som arbejder med og vil grøn energiomstilling, vil vi gerne samarbejde med,” siger Jens Brandt Bering og fortsætter:

”Vi går til den grønne energiomstilling med et pragmatisk mindset. Alle kan og bør bidrage af hensyn til Parisaftalens målsætninger. Det handler også om at skabe grønne energi-fremskridt dér, hvor de er allermest nødvendige. Så længe vi går i den rigtige retning sammen, er der ikke nogen, vi ikke vil følges med. Det hænder, at det perfekte bliver det godes værste fjende – det har vi ikke råd til sker i den grønne energiomstilling. Ikke mindst fordi vi skal sikre en høj forsyningssikkerhed undervejs, da vi ellers risikerer at tabe den altafgørende folkelige og dermed politiske opbakning. For Niras er fortid, udgangspunkt og firmaprofil ikke afgørende, men det er derimod ambition, tempo og retning,” siger han.

Parallelt med strategien for grøn energiomstilling i Niras Gruppen vil Niras Fonden styrke sin investering i forskning og udvikling inden for transformation til vedvarende energikilder samt sit fokus på opkøb af virksomheder inden for samme område.

Powered by Labrador CMS