Organisationer klager over Lynetteholm

Illustration af Lynetteholmen, anvendt ved præsentation af projektet i 2018
Illustration af Lynetteholmen, anvendt ved præsentation af projektet i 2018

Lynetteholm vil påvirke vandgennemstrømningen, og derfor skal projektet sættes på pause, mener en række organisationer.

Publisert

17 organisationer fra Østersølandene med ikke mindre end 1,5 millioner medlemmer går nu til EU for at få stoppet Lynetteholmens blokering af vandgennemstrømning til Østersøen. Det skriver Klimabevægelsen i Danmark i en pressemeddelelse, hvor der videre står:

Byggeriet af Lynetteholmen i København kan bogstavelig talt være en prop i Øresund, der blokerer for vandgennemstrømningen til Østersøen. En uafhængig vurdering lavet af det hollandske firma Deltares viser, at det kan blokere vandgennemstrømningen med op til 0,5 procent, og det kan få store negative konsekvenser for havmiljøet. Derfor vil organisationerne nu have projektet sat på pause til det er nærmere undersøgt.

At blokere for vandgennemstrømningen i Øresund kan få store konsekvenser for økosystemerne i Østersøen. Derfor er det bydende nødvendigt, at regeringen gennemfører en høring af de berørte lande, inden projektet fortsættes. Tiden er imod os, fordi arbejdet med projektets fase 1 fortsættes, og hvis ikke projektet bremses nu, så kan det snart være for sent.”, udtaler Frederik Sandby, sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark og initiativtager til koalitionen sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Coalition Clean Baltic.

Da selv meget små ændringer i vandgennemstrømningen til Østersøen kan påvirke hele Østersøen og herved havmiljøet i alle landene omkring Østersøen, har en langvarig praksis i Danmark og forståelse blandt Østersølandene sikret, at ingen store byggeprojekter kan begrænse vandgennemstrømningen til Østersøen – en forståelse, der også benævnes en ‘nul-løsning’.

Store negative konsekvenser for havmiljøet

I henvendelsen opfordrer de underskrivende organisationer til, at projektet ændres for at sikre en nul-løsning for saltvandsgennemstrømningen til Østersøen, at der gennemføres en ny høring blandt alle Østersølandene, og at projektet sættes på pause, indtil en sådan høring har fundet sted. Håbet er, at sagen gennem denne anmodning vil blive fremmet og rejst i de relevante internationale fora og over for den danske regering.

Efter pres fra især de svenske myndigheder besluttede den danske transportminister gudskelov at stoppe dumpningen af forurenet slam i Køge Bugt – men miljøpåvirkningen af Østersøen af forurenet slam er ‘vand’ ved siden af den miljøpåvirkning, en nedsat saltvandsgennemstrømning kan fåDerfor håber vi, at den danske regering igen vil lytte til sine naboer og sikre Østersøen for fremtiden”, udtaler formand for Danmarks Naturfredningsforening afdeling på Stevns, Michael Løvendal Kruse.

Margrete Auken hiver EU ind i sagen

EU-Parlamentariker Margrete Auken, der allerede har hjulpet sagen frem i EU-udvalget for Borgerklager, forsøger nu at råbe EU-Kommissionen op ved at stille spørgsmål ved lovligheden af måden, det er foregået på. 

Desuden opfordrer hun i en mail til sine grønne EU-kolleger fra de andre Østersølande til at lægge pres på den danske regering for at sørge for, at alle regler bliver overholdt.

I skrivende stund er Danmark i gang med et anlægsprojekt, som med stor sandsynlighed vil reducere vandgennemstrømningen til Østersøen og alvorligt skade dennes sarte marine økosystemer!”, skriver Margrete Auken og tilføjer:

 “Østersølandene har en lang tradition for at samarbejde om at beskytte Østersøens skrøbelige havmiljø, og vi tror på, at vi med en samlet, koordineret henvendelse kan gøre indtryk på den danske regering.

Koalitionen består

The Swedish Society for Nature Conservation. Karin Lexén, Secretary General

Finnish Association for Nature Conservation. Tapani Veistola, Executive Director

BUND Schleswig Holstein. Ole Eggers, Director

Green Foundation GAIA, Poland. Jakub Skorupski, dr. inz.

Lithuanian Fund for Nature. Edmundas Greimas, Director

WWF Baltic Ecoregion Programme. Johanna Fox, Director

Greenpeace Nordic. Mads Flarup Christensen, Executive Director

Deutscher Angelfischerverband. Florian Stein, Fachreichleiter

Swedish Anglers Association. Sten Frohm, Secretary General

Danmarks Sportsfiskerforbund. Lars Rasmussen, CEO

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Denmark. Egon Østergaard, Chairman

Dansk Sejlunion. Christian Lerche, Director

Dansk Jægerforbund/Danish Hunters Association. Claus Lind Christensen, Chairman

Byen for Borgerne – Stop Lynetteholm. Lone Johnsen.

Powered by Labrador CMS