Ustabil verden sætter spot på sikre godstransporter

Sammenstyrtet lastsikringsarrangement på containerskib. Foto: Tim Schwabedissen
Sammenstyrtet lastsikringsarrangement på containerskib.

Vareknaphed og ustabile forsyningslinjer har gjort leveringssikkerhed til en væsentlig konkurrenceparameter. Virksomheder, speditører og transportører kan med fordel satse på bedre kvalitet i lastsikringen.

Publisert

Sikre godstransporter bliver stadig vigtigere for leverandører og transportører af varer. Omhyggelig og korrekt lastsikring er af endnu større betydning i krisetider, hvor virksomheders produktion og almindelige menneskers adgang til varer er på spil. Kvalitet i lastsikringen er aktuel uanset transportform, geografi og afstande.

Med jævne mellemrum dukker der historier op i medierne om containere, der er faldet af et containerskib og nu ligger på havets bund sammen med hundredvis af andre containere. Eller ulykker med godstog, som fx ulykken på Storebæltsbroen i 2019, hvor en lukket trailer faldt af en godsvogn og ramte et modkørende passagertog, med personskader og tab af menneskeliv til følge.

Skader på mennesker og miljø og tab af gods kan minimeres med grundlæggende viden om godshåndtering og korrekt sikring af godset. I erkendelse af, at markedet manglede udførlige vejledninger i lastsikring, indgik danske TUR Forlag og svenske MariTerm AB et joint venture. Det resulterede i en detaljeret lastsikringsmanual på dansk, svensk og engelsk efter både EU BPG og CTU-koden.

“I Sverige har vi en lang tradition for omhyggelig lastsikring, fordi vi har mange store og komplekse industrivirksomheder. Det gælder fx i papir- og træindustrien, men også ved transport af store maskiner, farligt gods og ved søtransport,” lyder det fra administrerende direktør i vidensvirksomheden MariTerm AB i Höganäs, Sven Sökjer-Petersen.

“Vi havde længe tænkt, at mange virksomheder og transportører også uden for Sverige kunne have gavn af et bedre kendskab til principperne i god lastsikring. Derfor glæder vi os over samarbejdet med TUR Forlag. Det giver virksomheder i Danmark og globalt mulighed for ikke blot at tilbyde høj leveringssikkerhed, men fremfor alt at beskytte medarbejdere, medtrafikanter, miljøet og i sidste ende forretningen. Forkert eller mangelfuld lastsikring i lastbærere kan have voldsomme konsekvenser, for eksempel når lasten på et skib forskubber sig med et fatalt forlis til følge,” forklarer Sven Sökjer-Petersen.

“Ud over de store menneskelige omkostninger ved sådanne tragiske ulykker påvirker det omdømmet og økonomien hos de involverede parter. Det er derfor afgørende at sikre lasten korrekt i alle godstransporter,” siger direktøren for MariTerm.

Den opfattelse genkender forlagschef i TUR Forlag, Christian P. Hall.

“I den senere tid har vi bemærket en stigende interesse for denne type udgivelser, netop grundet den nuværende situation med vareknaphed og ekstraordinært lange leveringstider. Det rammer produktionsvirksomheder og den almindelige forbruger hårdt, når komponenter og forbrugsvarer ikke er tilgængelige. I det lys er det rettidig omhu fra såvel leverandører som transportører at sikre, at deres leverancer når frem i god og hel stand. Her viser kvaliteten af lastsikringen virkelig sit værd,” siger han.

“Der er ingen tvivl om, at produktionsvirksomheder, speditører og transportører ved at følge bogens letforståelige og detaljerede anvisninger kan give sig selv en konkurrencefordel i forhold til de virksomheder, der vælger en mere laissez faire-tilgang til lastsikring. De tider er forbi, hvor man kunne tage let på leveringssikkerhed,” siger Christian P. Hall.

Manualen har på dansk fået navnet Håndbogen i lastsikring. Den er tilpasset danske forhold, men med behørig vægt på internationale og multimodale transporter.

Læs mere om Håndbogen i lastsikring på linket her

Powered by Labrador CMS